Björn Magnusson Staaf

Universitetslektor
Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2018
 2. Jag tänker, alltså finns vi

  Björn Magnusson Staaf, 2018, Jag tänker. Och jag är ändå inte alldeles säker på att jag finns till: Att spegla sig i Lars Gustafssons mikroskopiska värld: En fragmentarisk essäbok. Arvidson, M. (red.). Malmö: Universus Academic Press, s. 181-188

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingFör-/efterord

 3. Prehistoric Art in Scandinavia

  Björn Magnusson Staaf, 2018, Swedish Art History: a selection of introductory texts. Qvarnström, L. (red.). Lund: Lund Studies in Arts and Cultural Sciences, Lunds universitet, Vol. 18. s. 19-34 (Lund Studies in Arts and Cultural Sciences; vol. 18).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 4. 2017
 5. Efterord - en kommentar

  Björn Magnusson Staaf, 2017, Politiska projekt, osäkra kulturarv. Kampanjer och förhandlingar i det sena 1900-talets Sverige och Europa. Jönsson, L-E. (red.). Lunds universitet, s. 131-139 (Lunds Studies in Arts and Cultural Sciences ; vol. 14).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingFör-/efterord

 6. Flykt

  Fredrik Nilsson, Björn Magnusson Staaf & Åkerman, C., 2017, I : Gränsløs. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv.. 8, s. 5-9

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 7. Om Kulturens Östarp och kulturarvets mångtydighet - en museologisk bakgrundsbild

  Björn Magnusson Staaf, 2017, Kulturens Östarp - levande kulturarv: Kulturens årsbok 2017. Hindfelt, K. (red.). Lund: Kulturen i Lund, s. 14-31 (Kulturen).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 8. Oskuldens museum och konstruktionen av minnen

  Björn Magnusson Staaf, 2017, Dragomanen: Förflutet och bevarat. Heilo, O. (red.). Föreningen Svenska Istanbulinstitutets vänner, s. 104-119 (Dragomanen : årsskrift; vol. 19).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 9. 2016
 10. Lunds universitet under 350 år: historia och historier

  Fredrik Tersmeden, Björn Magnusson Staaf & Francke, P. (red.), 2016 dec 2, 1 uppl. Lund: Lunds universitet. 264 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 11. Lund in the beginning

  Björn Magnusson Staaf, 2016, Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum X : Vorbesiedlung, Gründung und Entwicklung. Lübeck: Schmidt-Römhild

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 12. Sydvästskånskt vägnät - transisthmiska rutter och överregional kommunikation

  Björn Magnusson Staaf, 2016, I : ALE. 56, 1, s. 15-25

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 13. The White Buses: Creating Remembrance of the Second World War in Sweden

  Björn Magnusson Staaf, 2016, The Europeanization of Heritage and Memories in Poland and Sweden. Kowalski, K. & Törnquist-Plewa, B. (red.). Krakow: Jagiellonian University Press, s. 163-187

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 14. 2015
 15. Building in a Border Zone

  Björn Magnusson Staaf, 2015, I : Ethnologia Scandinavica. 45, s. 246-249

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 16. Spela hnefatafl ensam

  Björn Magnusson Staaf, 2015, Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2015. Lund: Vetenskapssocieteten i Lund, s. 35-47 (Årsbok).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 17. 2014
 18. Lund just då! - Om en parodisk Lundaguide från 1890

  Fredrik Tersmeden, Sven Bjerstedt & Björn Magnusson Staaf, 2014, Föreningen Gamla Lund i samarbete med Fakirensällskapet. 160 s. (Gamla Lunds årsskrift; vol. 96)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 19. Monasteries, convents and nunneries in Medieval Lund

  Björn Magnusson Staaf, 2014, Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum IX : Die Klöster. Gläser, M., Schneider, M. & Kimminus-Schneider, C. (red.). Schmidt-Römhild, s. 559-572

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 20. 2013
 21. Att lita på krisen? : Om kris som komponent i historieteori

  Björn Magnusson Staaf, 2013, Kris och kultur : kulturvetenskapliga perspektiv på kunskap, estetik och historia. Arvidsson, M., Geisler, U. & Hansson, K. (red.). Sekel Bokförlag, s. 29-48

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 22. Korrosionsskador i tegelfasader : värdering och åtgärder

  Björn Magnusson Staaf, 2013, Mångvetenskapliga möten för ett breddat kulturmiljöarbete : Riksantikvarieämbetets FoU-verksamhet 2006-2010/11. Holmström, M. (red.). Riksantikvarieämbetet, s. 97-102

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 23. Recension av Att aldrig vandra vill : Johan Haquin Wallman Sveriges förste arkeolog

  Björn Magnusson Staaf, 2013, I : Rig. 2013, 2, s. 117-119

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 24. 2012
 25. Friluftsmuseer : tradition och framtid

  Björn Magnusson Staaf, 2012, Platsers historia. Gardelin, G. (red.). Kulturen i Lund, s. 12-27

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 26. Grevefejden : en komplicerad historia

  Björn Magnusson Staaf, 2012, Lunds historia : staden och omlandet. 1. Medeltiden : en metropol växer fram. Blom, K. A. (red.). Lunds kommun, Vol. 1. s. 484-489

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 27. Nils Åberg och den skapande fantasin

  Björn Magnusson Staaf, 2012, Att återupptäcka det glömda : aktuell forskning om forntidens förflutna i Norden. Nicklasson, P. & Petersson, B. (red.). Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet, Vol. 32. s. 355-369

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 28. Playing and Learning in Medieval Lund

  Björn Magnusson Staaf, 2012, Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum VIII : Kindheit und Jugend, Ausbildung und Freizeit. Schmidt-Römhild, s. 447-456

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 29. 2011
 30. Förslaget till ändringar i kulturminneslagen håller inte!

  Högberg, A., Kristina Jennbert, Lars Larsson, Björn Magnusson Staaf, Andrén, A., Karlsson, H., Bolin, H., Cassel, K., Gustavsson, A., Kyhlberg, O. & Kristansen, K., 2011 apr 1, DIK Forum, s. 19-21.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 31. Modernismens tegelfasader

  Björn Magnusson Staaf, Tomas Tägil, Gustavsson, T. & Kristina, B., 2011, Arkus / Riksantikvarieämbetet. 247 s. (Skrift (Arkus); vol. 65)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Föregående 1 2 3 4 Nästa