Björn Morén

Postdoc, Forskare, Biträdande, Fluorescensmikroskopi, Konfokal mikroskopi, TIRF mikroskopi

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cell- och molekylärbiologi
  • Biokemi och molekylärbiologi

Forskning

Arbetar framförallt med primära fettceller i relation till cellexpansion och diabetes. Gör framförallt mikroskopi, fluorescens i form av konfokal och TIRF. Är också väldigt intresserad av elektronmikroskopi applikationer.

Senaste forskningsoutput

Visa alla (9)