Björn Slaug

Forskare, Biträdande

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ortopedi

Nyckelord

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments

Forskning

Min forskning handlar framför allt om att utveckla metoder som kan stödja samhällets insatser för att göra den byggda miljön tillgänglig för alla, oberoende av funktionell kapacitet. En tillgänglig miljö främjar aktivitet och delaktighet och är därmed också viktig för hälsan i befolkningen. Bland annat var jag involverad i ett stort EU-projekt kring sociala innovationer (InnovAge 2013-2015).  Projektet syftade till att utveckla nya praktiska lösningar som möjliggör för äldre själva att få mer inflytande över hur deras egna och framtidens bostäder ska byggas, renoveras och anpassas för att stödja ett gott åldrande.

Pågående projekt inkluderar utveckling av ett nytt bedömningsverktyg för tillgänglighet av publika entrémiljöer.

Jag disputerade i ämnet Folkhälsa år 2012 och har sedan tidigare (1993) även en filosofie kandidat examen med praktisk filosofi som huvudämne. Sedan år 2000 är jag anställd som forskningsingenjör vid Lunds Universitet. 

Doktorsavhandling
Slaug, Björn (2012). Exploration and Development of Methodology for Accessibility Assessments: Based on the Notion of Person-Environment Fit. Lund University, Faculty of Medicine. ISBN: 978-91-87189-03-6

Senaste forskningsoutput

Tsuchiya-Ito, R., Björn Slaug & Ishibashi, T., 2019 apr 22, I : Journal of Housing for the Elderly.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Lizette Norin, Susanne Iwarsson, Maria Haak & Björn Slaug, 2019 jan 1, I : British Journal of Occupational Therapy. 82, 1, s. 48-59

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (108)