Björn Wallebom

knuten till universitetetTidigare namn: Björn Nilsson

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora

Nyckelord

  • Arkeologi

Forskning

Från att tidigare främst ägnat mig åt senpaleolitikum och mesolitikum har jag under senare år allt mer börjat intressera mig för neolitikum och har bland annat varit aktiv inom forskningsnätverket ”Skånska neolitiska gruppen” (Scanian Neolithic Group) vid Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds Universitet, med syftet att aktualisera och förnya forskningen om den neolitiska perioden i södra Skandinavien.

I mitt avhandlingsprojekt, med arbetstiteln "Det neolitiska manifestet: Samhällsformation i sydvästra Skåne under det fjärde årtusendet f. Kr.", arbetar jag med tidig- och mellanneolitikum i Sydvästra Skåne utifrån ett historiematerialistiskt perspektiv. Vad innebar den neolitiska revolutionen och hur påverkades de sociala relationerna? Vad säger oss monumentalbyggen som t.ex. megalitgravar och palissadanläggningar om samhällsstruktur och människors levnadsvillkor?

Utöver detta är jag involverad i forskningsprojektet "Ales stenar i nytt ljus", som drivs vid Arkeologerna, Statens historiska museer. Projektets syfte är att uppnå kunskap om platsbruk, monumental gestaltning och naturlig förändring på Kåsehuvud i ett långt tidsperspektiv och relatera skeppssättningen Ales stenar till mer övergripande sociala sammanhang samt att åter synliggöra arkeologin på plats genom att bedriva forskning och förmedla kunskap om Sveriges mest besökta fornlämningsmiljö.

Senaste forskningsoutput

Björn Wallebom & Caroline Ahlström Arcini, 2020, Arkeologerna, Statens historiska museer. 28 s. (Arkeologerna Rapport; nr. 2020:135)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Björn Wallebom & Caroline Ahlström Arcini, 2020, Arkeologerna, Statens historiska museer. 24 s. (Arkeologerna Rapport; nr. 2020:128)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Visa alla (37)