Bo Baldetorp

Seniorprofessor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • Melanom, Endometriecancer, Proteomik

Forskning

Identifiering av markörer för prognostik och målinriktad behandling i malignt melanom och endometriecancer
Valet av cancerbehandling efter operation styrs till stor del av kliniska faktorer. I vissa fall uteblir behandlingsrespons även om valet gjorts utifrån etablerade kliniska faktorer. Ytterligare faktorer behöver identifieras. Vi gör studier för att identifiera markörer i humana tumörcellinjer och vid malignt melanom som kan ha betydelse för metastasering och för målinriktad behandling. På ett tidigt stadium hoppas vi kunna avgöra vilka patienter som kan ha nytta av en viss typ av behandling, och på sikt att denna kunskap kan leda till nya behandlingsformer. I endometriecancer, stadium I, studerar vi den prognostiska betydelsen av proliferation, S-fas, genom flödescytometrisk analys av DNA innehållet i cancercellerna. Från våra studier på ett konsekutivt kliniskt material tycks S-fasen uppträda som en signifikant oberoende variabel i multivariata modeller. Vi kommer härnäst att i ett oberoende identiskt kliniskt material försöka bekräfta våra initiala resultat, och om så sker kan SPF tillsammans med DNA ploidi bidraga till en förfinad diagnostik, prognostik och hjälp vid val av behandlingsstrategi tillsammans med kliniska och patologiska data.

Utvald forskningsoutput

H Sigurdsson, Bo Baldetorp, Åke Borg, M Dalberg, Mårten Fernö, Dick Killander & Håkan Olsson, 1990, I: New England Journal of Medicine. 322, 15, s. 1045-1053

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Bo Baldetorp, Pär-Ola Bendahl, Mårten Fernö, Kalle Alanen, Ulla Delle, Ursula Falkmer, Britt Hansson-Aggesjö, Thomas Hockenström, Anders Lindgren, Lotta Mossberg, Stig Nordling, Helgi Sigurdsson, Olle Stål & Tapio Visakorpi, 1995, I: Cytometry. 22, 2, s. 115-127

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

C B Bagwell, G M Clark, F Spyratos, A Chassevent, Pär-Ola Bendahl, O Stal, D Killander, M L Jourdan, S Romain, B Hunsberger & Bo Baldetorp, 2001, I: Cytometry. 46, 3, s. 121-135

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Charlotte Welinder, Krzysztof Pawlowski, Yutaka Sugihara, Maria Yakovleva, Göran B Jönsson, Christian Ingvar, Lotta Lundgren, Bo Baldetorp, Håkan Olsson, Melinda Rezeli, Bo Jansson, Thomas Laurell, Thomas Fehniger, Balazs Döme, Johan Malm, Elisabet Wieslander, Toshihide Nishimura & György Marko-Varga, 2015, I: PLoS ONE. 10, 4, e0123661.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Rasmus W Green, Sanna Engblom, Bo Baldetorp, Linda Werner Hartman, Anna Måsbäck & Maria Bjurberg, 2015, I: Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 94, 10, s. 1064-1073

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (140)