Bo Isenberg

Universitetslektor, Docent, Fil dr

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Sociologi

Forskning

Huvudsakliga forskningsområden

  • Samtida och klassisk sociologisk teori
  • Socialpsykologi
  • Kunskapssociologi

Samtida och klassisk sociologisk teori, socialpsykologi, kultursociologi, kunskapssociologi, media och samhälle, globalisering, kultur, identitet, social förändring. Publikationer innefattar texter om olika modernitetsbegrepp (klassisk modernitet, postmodernitet, senmodernitet), sociologisk teori, kunskapssociologi, identitet, samtidshermeneutik, förhållandet mellan sociologi och skönlitteratur.
 

Pågående forskning

Pågående och nyligen avslutade forskningsprojekt innefattar bland annat ”Den fjärde vågens terrorism – Hot, mobilitet och komplexitet i den öppna staden”, ”Gettot och urban förändring”, ”En modern kalamitet – Robert Musil om dumhet”; ”Assimilitis. Joseph Roth – Östjude, kosmopolit, europé. Sociologiska reflektioner om ett modernt liv”; ”Relationell socialpsykologi. Från Simmel och Buber till samtida teorier”; ”Sociologisk essäism – Essäistisk sociologi. Om utvecklingen av en tankestil i en postdisciplinär tid”; ”Samtidshermeneutik – Sociologiska optioner, predikament, variationer”; ”Att välja sitt liv. Livsföringsmodeller i det tidiga tjugoförsta århundradet. Ett sociologiskt försök”.

Undervisning

Omfattande undervisningserfarenhet vid olika universitet (Lunds Universitet, Københavns Universitet, Linnéuniversitetet, Högskolan i Halmstad) på samtliga undervisningsnivåer (kandidat, magister, master, forskarutbildning), inklusive handledning och examination av ett stort antal kandidat- och mastersuppsatser. Omfattande erfarenhet av utveckling, implementering och utvärdering av program, kurser och delkurser. Programkoordinator, Master Programme of European Studies, Malmö Högskola.

Undervisning inom olika samhällsvetenskapliga områden: allmän sociologi, sociologisk teori, socialpsykologi, kultursociologi, metod, kunskapsteori, European Studies, socialt arbete/socionomprogrammet, psykologprogrammet, media och kommunikation. Gästlärare/-forskare vid Mohyla Academy of Kiev, Hebrew University of Jerusalem, Peking University, Fudan University Shanghai. Genomgått olika pedagogiska kurser för undervisning och handledning inom högre utbildning.

Senaste forskningsoutput

Bo Isenberg, 2018 nov 15, Axess, 8, s. 58 61 s.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Bo Isenberg, 2018 feb 2, I : Journal of Classical Sociology. 18, 1, s. 55–75 21 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Bo Isenberg, 2018 jan 15, Jönköping: Region Jönköpings Län – projektet Hemslöjd Humaniora. 20 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Visa alla (52)