Bodil Ohlsson

Professor, överläkare

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Gastroenterologi

Nyckelord

  • IBS, endometrios

Forskning

Irritable bowel syndrome (IBS) är den vanligaste funktionella magtarmsjukdomen med en prevalens på 10-15 % i befolkningen. Symtomen är buksmärta och uppspändhet I kombination med ändrade avföringsvanor, utan att man kan hitta organiska, patognomona förändringar. Orsaken till besvären är oklara, men troligen är de ten multifaktoriell genes. Behandlingen är symtomatisk för att dämpa smärtor och störd avföringsvanor. Genom att utesluta fermenterbara kolhydrater så förbättras ungefär hälften av patienterna. Eftersom IBS begreppet är ett så vitt begrepp, blir patientkohorterna olika. Detta gör att fynd från en studie är svår att reproducera i en annan kohort. Det viktigaste målet med vår forskning är att hitta olika förklaringar till tillståndet, för at på så sätt få fram undergrupper till IBS. Därmed skulle kohorterna bli mindre heterogena, och lättare att beforska. Genom mer kunskap bakom orsak till besvären skulle man också kunna rikta behandlingen bättre för den enskilde patienten. Vi kommer att undersöka tarmväggen och enteriska nervsystemet genom histopatologisk bedömning och användande av olika immunohistokemiska metoder. Vi ska också försöka att identifiera de patienter som svarar på kostbehandling.

Endometrios är en vanlig gynekologisk sjukdom som förekommer hos 7-10% kvinnor. Gastrointestinala symptom är nästan lika vanliga som de gynekologiska symtomen. Vi ska nu undersöka om de gastrointestinala symtomen beror på endometrios sjukdomen, eller om det beror på en samtidig IBS.

Senaste forskningsoutput

COVID-19 and microscopic colitis collaborators COVID-19 and microscopic colitis collaborators, 2021 jun 1, I: Gastroenterology. 160, 7, s. 2585-2587.e3

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Ana-Lucia Mayén, Elom K Aglago, Viktoria Knaze, Reynalda Cordova, Casper G Schalkwijk, Karl-Heinz Wagner, Krasimira Aleksandrova, Veronika Fedirko, Pekka Keski-Rahkonen, Michael F Leitzmann, Verena Katzke, Bernard Srour, Matthias B Schulze, Giovanna Masala, Vittorio Krogh, Salvatore Panico, Rosario Tumino, Bas Bueno-de-Mesquita, Magritt Brustad, Antonio Agudo & 8 andra, María Dolores Chirlaque López, Pilar Amiano, Bodil Ohlsson, Stina Ramne, Dagfinn Aune, Elisabete Weiderpass, Mazda Jenab & Heinz Freisling, 2021 apr 25, I: International Journal of Cancer.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Agnes Svensson, Louise Brunkwall, Bodil Roth, Marju Orho-Melander & Bodil Ohlsson, 2021 mar 3, I: Reproductive Sciences.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (236)