Britta Geschwind

Postdoktor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora

Nyckelord

  • museer, kulturarv, demokrati, rum, materialitet

Forskning

Britta Zetterström Geschwind

Född 1976, fil dr i etnologi, postdok.

Mina forskningsintressen rör sig kring kulturarv, dess bruk och minnesinstitutioner. Mer övergripande rör jag mig inom fältet institutionsforskning, med ett intresse för hur samhällsinstitutioner speglar och förhandlar nationella ideal och synen på demokrati. Nu arbetar jag med ett tvåårigt forskningsprojekt som dels undersöker de svenska civila flyktinglägrens institutionella vardag i andra världskrigets slutfas, dels följer de materiella minnen som lämnats i lägren spår och hur dessa mobiliseras och ges mening i samtiden.
Projektet utvecklar aspekter av min avhandling om hur demokratiska ideal uttryckts och materialiserats på ett statligt museum mellan 1943–2013.

 

Senaste forskningsoutput

Britta Zetterström Geschwind, 2020, I: RIG Kulturhistorisk Tidskrift. 2020, 3-4

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Britta Zetterström Geschwind, 2020, Kulturarv i förändring. Gradén, L. & O'Dell, T. (red.). Lund: Studentlitteratur AB

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Britta Zetterström Geschwind, 2018, I: Ethnologia Scandinavica. 48, 2018, s. 230-235

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Visa alla (8)