Britt-Marie Ringfjord

knuten till universitetet

Forskning

Mitt främsta forskningsintresse är hur genus och maktrelationer kommer till uttryck både i mediernas framställningar och i människors vardagsaktiviteter. 

Doktorand i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap. Lund 2017-2019. Avhandlingen underesöker genus, sport och medievanor och bygger vidare på licentiatavhandlingen "Fotboll är livet!" - en medieetnografisk studie om fotbollstjejer och TV-sport (Ringfjord 2006). I pågående avhandlingsprojekt undersöks idrottsaktivas uppfattningar om jämställdhet i relation till egna idrottsintressen och hur sport gestaltas i medierna.

 

 

 

Undervisning

Universitetsadjunkt Lecturer Department of Media and Journalism, Linneaus University, Kalmar/Växjö.

Jag undervisar i journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap främst med inrikting mot genusteorier, mediekritiska perspektiv, sportjournalistik, medieetnografi, kvalitativ innehållsanalys samt undervisar och handleder/examinerar uppsatser upp till C-nivå.