Camilla Jonasson

Doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Musik

Nyckelord

  • musikpedagogik, genus, musikskapande, digitala verktyg

Forskning

Jag har också rätt att ljudsätta världen

Genus och musikskapande med digitala verktyg 

Jag har också rätt att ljudsätta världen och är en monografi med två delstudier. Projektet utforskare och undersöker musikskapande med digitala verktyg dels bland tonåringar och unga vuxna i åldern 13-21 (i) Up- and- coming och dels bland etablerade artister/kompositörer/producenter (ii) Producer as composer - Composer as producer.

 

Syftet med avhandlingen är att undersöka på vilket sätt genusnormer kan utmanas vid musikskapande med digitala verktyg. Metodologiskt har jag för avsikt att använda mig av visuell etnografi baserad på foto, film och sociala medier i kombination med fokusgrupsamtal, intervjuer och observationer.

 

Med mitt avhandlingsarbete vill jag bidra till att öka kunskapen om hur jämställdhet kan uppnås inom såväl det musikpedagogiska forskningsfältet som inom musikområdet i stort.