Carina Tigervall

Universitetslektor

Forskning

Jag forskar kring ämnet etnisk identitet och vardagsrasism. Min doktorsavhandlingen belyste representationernas betydelse för skapandet och upprätthållandet av kollektiva identiteter som exempelvis ”svenskar” och ”invandrare”. I forskningsprojektet ”Adoption, diskriminering och etnisk identitet” studerades adopterades och adoptivföräldrars upplevelser av diskriminering på grundval av hudfärg och andra ”rasmarkörer”, samt identitetsstrategier kopplade till ett ”icke-svenskt” utseende.

Forskning

Jag undervisar på den första terminen på socionomprogrammet vid Socialhögskolan. Jag är även kursföreståndare för kursen Socialt arbete som ämne och profession.

 

Senaste forskningsoutput

Carina Tigervall & Hubinette, T., 2010, I : International Social Work. 53, 4, s. 489-509

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1)