Carita Håkansson

Universitetslektor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälsovetenskaper

Forskning

Carita Håkanssons huvudsakliga forskningsintresse är aktivitetsbalans, vilket är en subjektiv upplevelse av att ha rätt variation mellan och rätt mängd av vardagslivets olika aktiviteter. I vardagslivets aktiviteter ingår lönearbete, hem- och familjesysslor samt fritidsaktiviteter för nöje och rekreation. Aktivitetsbalans har studerats i olika grupper som t ex i normalpopulationer, bland personer med reumatiska sjukdomar och bland kvinnor med stressrelaterad ohälsa. Vidare har samband mellan aktivitetsbalans och olika aspekter av hälsa studerats liksom genusskillnader i aktivitetsbalans. Ett instrument för att mäta aktivitetsbalans har också utvecklats. Nu pågår bland annat forskning om vilka arbetsförutsättningar som kan bidra till god aktivitetsbalans.

Carita Håkansson är också engagerad i forskningsprojekt om äldre i arbetslivet, pendling, lärares arbetssituation, gröna miljöer samt utvärdering av aktivitetsbaserade rehabiliteringsmetoder för personer med stressrelaterad ohälsa.

Senaste forskningsoutput

Roger Persson, Ulf Leo, Inger Arvidsson, Kerstin Nilsson, Kai Österberg & Carita Håkansson, 2020 maj 27, Arbets- och miljömedicin Syd. 32 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Lina Magnusson, Carita Håkansson, Sofie Brandt, Malin Öberg & Kristina Orban, 2020 mar 18, I : Scandinavian Journal of Occupational Therapy.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Mikael Widell Blomé, Jonas Borell, Carita Håkansson & Kerstin Nilsson, 2020, I : International Journal of Occupational Safety and Ergonomics. 26, 1, s. 112-120 9 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (57)