Carita Håkansson

Universitetslektor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälsovetenskaper

Forskning

Carita Håkanssons huvudsakliga forskningsintresse är aktivitetsbalans, vilket är en subjektiv upplevelse av att ha rätt variation mellan och rätt mängd av vardagslivets olika aktiviteter. I vardagslivets aktiviteter ingår lönearbete, hem- och familjesysslor samt fritidsaktiviteter för nöje och rekreation. Aktivitetsbalans har studerats i olika grupper som t ex i normalpopulationer, bland personer med reumatiska sjukdomar och bland kvinnor med stressrelaterad ohälsa. Vidare har samband mellan aktivitetsbalans och olika aspekter av hälsa studerats liksom genusskillnader i aktivitetsbalans. Ett instrument för att mäta aktivitetsbalans har också utvecklats. Nu pågår bland annat forskning om vilka arbetsförutsättningar som kan bidra till god aktivitetsbalans.

Carita Håkansson är också engagerad i forskningsprojekt om äldre i arbetslivet, pendling, lärares arbetssituation, gröna miljöer samt utvärdering av aktivitetsbaserade rehabiliteringsmetoder för personer med stressrelaterad ohälsa.

Senaste forskningsoutput

Inger Arvidsson, Leo, U., Larsson, A., Carita Håkansson, Roger Persson & Jonas Björk, 2019 maj 29, I : BMC Public Health. 19, 655.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (46)