Carla Killander Cariboni

Universitetslektor

Forskning

Sedan VT 2011 forskar inom ett tvärvetenskapligt projekt om 1700-tals resenären J. J. Björnståhl (finansierat av VR med J. Stenström som projektledare). 
Genom sina brev publicerade 1780-84 rapporterar Björnståhl från sin resa i Europa. Projektets syfte är att analysera resebreven utifrån olika perspektiv. Jag bidrar med en studie av de diskursiva strategier som Björnståhl använder i sina brev från Italien och Frankrike för att konstruera nya kunskapsobjekt och övertyga läsaren om dessas trovärdighet. Det rika informativa innehållet är disponerat på olika sätt och olika mönster dyker upp: ibland lista-formatet, utan någon vidare inre hierarkisk struktur på det informativa innehållet; ibland kan man skönja en struktur huvudämne/digressioner; ibland är innehållet snarare disponerat enligt strukturen huvudtanke/exempla. Om ett argumenterande syfte styr den senare formen, så styrs de två förra snarare av ett rent deskriptivt syfte (det handlar då om mycket informationstäta brev, innehållande uppgifter om vetenskapens framgångar på alla tänkbara kunskapsområden). Narrativa inslag, där resenärens upplevda erfarenheter och subjektiva intryck bereds plats, är sällsynta. Dessa empiriska iakttagelser bidrar till att teckna bilden av Björnståhl som en upplysningstidsvetenskapsman. Starka genre-bestämmelser verkar ligga till grund för Björnsthåls val, samtidigt som man kan skönja det starka inflytandet från dåtidens apodemiska litteratur.

Senaste forskningsoutput

Carla Killander Cariboni, 2018 jun 29, I: Moderna Sprak. 112, 1, s. 61-83 23 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Carla Killander Cariboni (red.), 2018 maj 15, Roma: ChiPiùNeArt. 208 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Carla Killander Cariboni, 2017 dec 20, Edito, inedito, riedito : Saggi dall’ XI Congresso degli Italianisti Scandinavi. Università del Dalarna - Falun 9-11 giugno 2016. Aresti, A., Colella, G., Gargiulo, M. & Nigrisoli Wärnhjelm, V. (red.). Pisa: Pisa University Press, s. 311-320

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Visa alla (35)