Carl-Göran Heidegren

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi

Forskning

Främsta forsknings- och undervisningsområden

  • Sociologisk teori (klassisk och modern)
  • Kultursociologi
  • Kunskapssociologi

Arbetar för närvarande med ett forskningsprojekt, finansierat av Vetenskapsrådet, om universitetsfilosofin i det svenska efterkrigstidssamhället. Idén är att studera hur ett ämne utvecklas och förändras i en samhällelig kontext. En infallsvinkel är motsättningen mellan analytisk och kontinental filosofi, hur denna motsättning uppkom och hur den har kommit att förändras genom åren. En annan infallsvinkel är hur skiften inom filosofin förhåller sig till vad som kan kallas olika berättelser om det moderna Sverige. Övriga projektdeltagare är FD Henrik Lundberg (Göteborg) och FD Klas Gustavsson (Lund). Projekttid: 2014–2016.

Inom grundutbildningen arbetar jag främst med kurser i sociologisk teori på olika nivåer. Likaså inom forskarutbildningen är jag främst involverad i kurser om klassisk, modern och samtida sociologisk teori.

Senaste forskningsoutput

Carl Göran Heidegren, 2019, I : Analyse und Kritik. 41, 1, s. 117-123 7 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Carl-Göran Heidegren, 2018 okt 1, I : Journal for the History of Analytical Philosophy. 6, 8, s. 1–18

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Carl-Göran Heidegren, 2018, Sverige och filosoferna: Svensk 1900-talsfilosofi i sociologisk belysning. Heidegren, C-G., Lundberg, H. & Gustavsson, K. (red.). Studentlitteratur, s. 61–172

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (67)