Carl-Johan Sanglert

knuten till universitetet

Senaste forskningsoutput

Tomas Germundsson & Carl-Johan Sanglert, 2019, Time Geography in the Global Context. Ellegård, K. (red.). Routledge, 21 s. (Routledge Studies in Human Geography).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Carl-Johan Sanglert, 2013, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet. 405 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Tomas Germundsson & Carl-Johan Sanglert, 2010, Landskapet, förflutenheten och samtiden - uppsatser om bevarandets dilemman. Germundsson, T. & Sanglert, C-J. (red.). Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet, s. 5-18

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (4)