Carlos Chiatti

Forskare, Biträdande

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning

Nyckelord

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments

Forskning

Forskning

Jag har en bakgrund i epidemiologi, biostatistik och hälsoekonomi. Mina forskningsintressen spänner från analyser av miljöns påverkan på äldres hälsa, till effektiva och kostnadseffektiva insatser för hälsa och aktiv åldrande.

Jag har bland annat undersökt hur teknik kan stödja självständigt boende hos människor som åldras med kroniska tillstånd, som demens och stroke. Jag har varit projektledare för ett stort forskningsprojekt (UP-TECH), finansierat av det italienska välfärdsdepartementet med syfte att utvärdera effekten av tele-monitorering applicerat på demensvårdsprocesser. För närvarande leder jag en forskargrupp som testar en liknande teknik i Sverige inom ramen för det FORTE-finansierade projektet TECH @ HOME.

Tillsammans med kollegor från olika discipliner har vi utvecklat och påbörjat  utvärderingen av genomförbarheten och den potentiella effekten av att tillämpa ”Immersive Virtual Reality Technology” i rehabilitering av personer som drabbas av stroke.

Senaste forskningsoutput

Stephenson, A., Pedlow, K., McDonough, S., Holmes, D., Charles, D., Barbabella, F., Olivetti, P. & Carlos Chiatti, 2020 apr 27, I : Physical Therapy Reviews.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Barbabella, F., Balducci, F., Carlos Chiatti, Cherubini, A. & Salvi, F., 2020, I : Aging clinical and experimental research.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (67)