Carlos Henderson

Universitetslektor

Forskning

Jag disputerade i spanska med språkvetenskaplig inriktning vid Stockholms universitet 2010. Min avhandling, El Pretérito Perfecto Compuesto del español de Chile, Paraguay y Uruguay undersöker den semantiska och diskursiva innebörden av Perfekt i talad spanska från dessa tre länder och visar att Perfekt uttrycker i regel inte en explicit koppling mellan handlingen/händelsen och talögonblicket. Med liknande tankegång har jag sedan analyserat bruket av Perfekt i epistolär korrespondens i Uruguay från 1700- och 1800-talen. Numera undersöker jag även huruvida varieteterna av Mexiko och Spanien, vars Perfekt ofta sägs uttrycka relevans i nuet som en särskiljande egenskap, i stället följer det förra mönstret vad gäller förhållandet mellan handlingen/händelsen och talögonblicket.

Inom ett annat område av verbtempussemantiken och dess typologi har jag börjat intressera mig för huruvida spanska enhetligt kan sorteras under så kallade ”verbbaserade språk” (V-framed) eller om det i vissa fall visar ett mönster som hellre liknar de ”satellitbaserade språken” (S-framed) enligt Talmys (1985) kända klassifikation. En preliminär undersökning tyder på att spanska kan, om än i begränsad mån, bete sig som ett satellitbaserat språk, något som annars inte kännetecknar de romanska språken.

Jag är också ledamot i Masterprogram i språk och språkvetenskap och FFU-ansvarig för spansk språkvetenskap.

Senaste forskningsoutput

Carlos Henderson, 2018, I: Lingüística. 34, 2, s. 51-79 29 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Carlos Henderson, 2017 feb 6, Aorists and Perfects: Synchronic and Diachronic Perspectives. Marc, F. & Pierre-Don, G. (red.). Leiden/Boston: Brill - Rodopi, s. 79-109 (Cahiers Chronos; vol. 29).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Carlos Henderson, 2014, I: Studia Neophilologica. 86, 2, s. 242-247

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Visa alla (4)