Carlos Rovira

Forskare, Docent

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

Forskning

Grundläggande i vår forskning är studierna av genförändringar och genutryck, där hela uppsättningen genomiska kloner och gener ur arvsmassan används med senaste sekvenseringsteknik. Tekniken har upprättats med stor framgång vid Avd f Onkologi och används för att identifiera non-coding RNAs i malign vävnad.

Fokus riktas mot icke-kodande RNA som på kort tid förändrat vår kunskap om basala kontroll mekanismer för celltillväxt och differentiering. Med hjälp av senaste sekvenseringsteknik har vi lyckas identifiera flera hundra nya mänskliga gener. Bland andra nya miRNA som kodas av tidigare kända och väl karakteriserade onkogener.

I vårt projekt vill vi också kartlägga korta icke-kodande RNA i brösttumörer och i plasma hos cancer patienter för att identifiera specifika biomarkörer. Tveklöst har ncRNA betydelse för onkogenes och kommer få terapeutiska och diagnostika effekter för handhavandet av cancer.

Utvald forskningsoutput

Carlos Rovira, 2018 jan 2, I : Molecular and Cellular Oncology. 5, 1, e1406433.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Boele, J., Persson, H., Shin, J. W., Ishizu, Y., Newie, I., Sökilde, R., Hawkins, S. M., Coarfa, C., Ikeda, K., Takayama, K-I., Horie-Inoue, K., Ando, Y., Burroughs, A. M., Sasaki, C., Suzuki, C., Sakai, M., Aoki, S., Ogawa, A., Hasegawa, A., Lizio, M. & 9 andraKaida, K., Teusink, B., Carninci, P., Suzuki, H., Inoue, S., Gunaratne, P. H., Carlos Rovira, Hayashizaki, Y. & de Hoon, M. J. L., 2014, I : Proceedings of the National Academy of Sciences. 111, 31, s. 11467-11472

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Newie, I., Rolf Søkilde, Helena Persson, Jacomasso, T., Gorbatenko, A., Åke Borg, De Hoon, M., Pedersen, S. F. & Carlos Rovira, 2016 okt 18, I : Scientific Reports. 6, 35664.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (25)