Carola Aili

Universitetslektor

Forskning

Forsknings- och undervisningsområden

  • Digitalisering och professionellt arbete
  • Professionellas användning av kunskap
  • Lärande och utveckling
  • Arbetsorganisering
  • Arbetsdelningsprocesser
  • Transformeringen från högre utbildning till arbetslivet

 

Pågående forskning

Hennes fokus har ofta legat på balansen mellan att upprätthålla autonomi i olika typer av diskretionärt arbete och den ökande styrningen, övervakningen och kontrollen av professionellas arbete. Hon har arbetat i flera olika forskningsprojekt som medarbetare och som forskningsledare och erhållit medel från bland annat Vetenskapsrådet. Hon har lett två olika forskningsmiljöer, Arbete i Skolan (AiS) och Plattformen för forskning om verksamhetsförlagd utbildning och professionslärande, båda vid Högskolan Kristianstad.

Hon har varit rådgivare och konsult till centrala och lokala myndigheter i relation till skolfrågor samt till lärares och vårdpersonals fackföreningar och yrkesförbund. Hon är publicerad i tidskrifter som Tertiary Education and Management, Teachers and Teaching och Theory and Practice. Hon är en av redaktörerna för Nordic Academic Press’ In tension between organization and profession: professionals in Nordic public service.

Just nu leder hon ett forskningsprojekt om lärares arbetsvillkor som finansieras av AFA. Preliminära resultat visar att teknik och programvaror, så som olika kvalitetssystem, tenderar att försvåra för lärare att hinna genomföra det arbete som driver kvalitet i deras närliggande undervisning.

Senaste forskningsoutput

Carola Aili, 2020 sep, Transformationer?: Modernisering og professionalisering i Norden. : Et festskrift til Katrin Hjort. Bøje, J. D. & Raae, P. H. (red.). Odense: Syddansk Universitet. Institut for Kulturvidenskaber: Syddansk Universitet, Vol. 116. s. 175-214 39 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Carola Aili, 2018 feb 11, Working and Organizing in the Digital Age : Aili, C & Nilsson, L-E (2018) in Stephan, M- Schaefer et al (Eds.) . Schader, S., Andersson, M., Bjarnason, E. & Hansson, K. (red.). The Pufendorf Institute for Advanced Studies, Lund University, Sweden. , s. 70-82 12 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (7)