Carolina Samuelsson

knuten till universitetet, Specialistläkare Anestesi och intensivvård, Medicine Doctor (PhD)

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Anestesi och intensivvård
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
  • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
  • Neurovetenskaper
  • Systemvetenskap, informationssystem och informatik

Forskning

Ledare, forskare och läkare med 20-års bred erfarenhet från forskning och utveckling inom hälso- och sjukvård. Knuten till Lunds universitet sedan 2014 med anledning av verksamhetschefskap vid Verksamhetsområde intensiv- och perioperativ vård vid Skånes universitetssjukhus. För närvarande sjukhuschef/förvaltningschef Hallands sjukhus i Region Halland, en del av Södra sjukvårdsregionen. Handledare och forskningsgruppsmedlem för avhandlingsprojekt vid Institutionen för Kliniska Vetenskaper i Lund, anestesiologi och intensivvård:

1. Avhandlingen "Oropharyngeal microbiota and probiotic treatment in hospitalised patients" (försvarades feb-2021 av Anna Tranberg).

2. Klinisk, fenotypisk och genetiks karakterisering av svensk malign hypertermi-kohort. (Doktorand Anna Hellblom)

Senaste forskningsoutput

Carolina Samuelsson, Folke Sjöberg, Göran Karlström, Thomas Nolin & Sten M Walther, 2015, I: Critical Care. 19, 1, 129.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (15)