Carolina Uppenberg

Postdoktor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Nyckelord

  • Agrarian history, Labour History, Gender History, Servants, Inequality

Forskning

Mina forskningsintressen rör agrara sociala förhållanden under 1700- och 1800-talen, genushistoria och arbetsmarknadshistoria. Jag disputerade 2018 i ekonomisk historia vid Göteborgs universitet. I min avhandling, I husbondens bröd och arbete, studerar jag tjänstefolk i agrara hushåll. I avhandlingen använder jag genushistoriska och institutionella maktteorier för att analysera de relationer som tjänstefolksinstitutionen skapade. Sedan i mars 2019 är jag postdoktor i ekonomisk historia i projektet ”Dynamiska bönder? Om aktörskap och ojämlikhet i Sveriges modernisering”. Där studerar jag bondeståndets agerande i riksdagen för att fördjupa bilden av böndernas roll i moderniseringsprocessen. Ett första delprojekt rör böndernas ställningstaganden rörande tjänstehjonsstadgan där analysen utgår från deras dubbla roller som lagstiftare och husbönder/arbetsgivare till tjänstefolk.

Undervisning

Jag har undervisat på metodkurser och om den svenska jämställdhets- och familjepolitiken inom ekonomisk historia, på engelska och svenska. Jag har också undervisat i genusvetenskap samt undervisat i uppsatsskrivande och handlett kandidatuppsatser inom olika ämnen i samhällsvetenskap och humaniora.

Samverkan

Jag håller gärna föredrag om tjänstefolk och historiska agrara förhållanden när jag blir tillfrågad av offentliga institutioner som arkiv och bibliotek eller intresseorganisationer som hembygdsföreningar och släktforskarföreningar. Jag har också presenterat min forskning i artiklar i lokalpress.

Senaste forskningsoutput

Carolina Uppenberg, 2020, I : Arbetarhistoria: meddelande från arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. 173-174 (2020:1-2), s. 84-93 10 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Carolina Uppenberg, Peter Gladoic Håkansson & Pål Brunnström, 2020, (Accepted/In press) I : Scandinavian Journal of History.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (9)