Caroline Karlsson

Doktorand

Forskning

  • Feministisk teori
  • Poststrukturell teori
  • Diskursanalys

Min avhandling undersöker avkriminaliseringen av incest under 1900-talet i Sverige. Jag försöker besvara frågor om hur och varför avkriminaliseringen av incest initierades från politiskt håll och vilka normativa konsekvenser avkriminaliseringen förde med sig.

Senaste forskningsoutput

Caroline Karlsson & Feshari, N., 2019, I : Tidskrift för genusvetenskap. 40, 3-4

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1)