Caroline Linninge

Universitetslektor, Adjungerad, DocentTidigare namn: Caroline Karlsson

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Immunologi
  • Mikrobiologi
  • Cellbiologi
  • Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi (inklusive stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci)
  • Gastroenterologi
  • Naturvetenskap
  • Näringslära
  • Annan biologi

Forskning

Min forskning fokuserar på tarmens bakterieflora och dess betydelse för hälsa och sjukdom.

Jag har en magisterexamen i molekylärbiologi med inriktning mot mikrobiologi och 2011 disputerade jag i livsmedelshygien med en avhandling kring tarmens bakterieflora. Avhandlingen fokuserade på betydelsen av mångfald i bakteriefloran samt florans sammansättning tidigt i livet.

Sedan 2016 är jag Docent i nutrition och min forskning fokuserar på tarmhälsa, tarmens ekosystem och vilket samband det har med t.ex. vår kost, hälsa och eventuell sjukdom. Jag arbetar bl.a. med nutritionell stresshantering genom humanstudier i en virtuell miljö och nyligen utvecklade jag en djurmodell för standardisering av tarmfloran innan nutritionsstudier påbörjas. Identifiering av potentiellt probiotiska bakterier och utvärdering av dess fysiologiska och mikrobiologiska effekter är också en central del i min verksamhet.

Jag arbetar både med humanstudier och djurmodeller kring forskning om probiotika, nutrition, mikrobiell diversitet, bioaktiva ämnen, stress, antibiotika och manifestationer av det metabola syndromet som t.ex. fetma, leverproblem samt immunologiska sjukdomar som allergi. 

Senaste forskningsoutput

C. Linninge, Xu, J., Bahl, M. I., Ahrné, S. & G. Molin, 2019, I : Beneficial microbes. 10, 4, s. 413-424 12 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (20)