Catarina Nordander

Forskare, Docent,

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljömedicin och yrkesmedicin

Nyckelord

  • Belastningsergonomi, Vibrationsskador

Forskning

Jag leder forskargruppen Arbetsrelaterade besvär i rörelseorganen vid avdelningen för arbets- och miljömedicin i Lund. Vårt huvudfokus är belastningsergonomi och vibrationsskador.

Under åren har vi utvecklat metoder för objektiv registrering av arbetsställnigar, arbetsrörelser och muskelaktivitet med små kroppsburna sensorer. Med dessa har vi kunnat bestämma belastningen i ett stort antal yrkesgrupper.

Samtidigt har vi samlat information om förekomsten av besvär och diagnoser i övre rörelseorganen med en standardiserad klinisk undersökning.

Sammanslagning av data från många epidemiologiska studier har gjort det möjligt att beräkna dos-responssamband och vi föreslår nu åtgärdsnivåer som man bör ligga under för att inte utsättas för risken för belastningsskada.

Vi undersöker också vibrationsskador. Vårt huvudsakliga bidrag är utvärderingen av teknisk övervakning av exponering. Vi har också kartlagt förekomsten av vibrationsskador i byggsektorn och vi samlar in blodprover från patienter som kommer till Arbets- och miljömedicin Syd med frågeställning vibrationsskaa för att leta efter markörer för neurogen eller vaskulär skada.

Senaste forskningsoutput

Kristina Eliasson, Peter Palm, Catarina Nordander, Gunilla Dahlgren, Charlotte Lewis, Therese Hellman, Magnus Svartengren & Teresia Nyman, 2020 sep 1, I : International Journal of Environmental Research and Public Health. 17, 17, s. 1-13 13 s., 6400.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (79)