Catharina Svanborg

Seniorprofessor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • HAMLET, cancerterapi, Kinases, GTPases

Forskning

Det finns ett stort behov av nya läkemedel som dödar cancerceller med större precision. HAMLET (Human Alpha-lactalbumin Made LEthal to Tumor cells) har bred tumördödande förmåga. Substanserna består av proteiner som ändrar 3-dimensionell struktur och funktion efter bindning av en fettsyra. Dessa protein-lipid komplex, i HAMLET mjölk- -laktalbumin och oleinsyra, dödar många olika typer cancerceller. Vi studerar hur HAMLET angriper tumörceller utan att orsaka biverkningar som ofta försvårar cancerbehandling.

HAMLET är en ny typ av cancerdödande substans med annorlunda verknings-mekanismer. Det krävs därför extra mycket innan HAMLET kan utvecklas till ett färdigt läkemedel. Vi vill förstå HAMLETs tredimensionella struktur, celldödande aktivitet och varför HAMLET dödar cancerceller men ej friska differentierade celler. De djurexperimentella och kliniska studierna är en nödvändig förberedelse för behandlingsstudier, som förhoppningsvis kommer att genomföras inom en snar framtid.

Utvald forskningsoutput

Anders P Håkansson, B Zhivotovsky, S Orrenius, H Sabharwal & C Svanborg, 1995 aug 15, I: Proceedings of the National Academy of Sciences. 92, 17, s. 8064-8068 5 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Lotta Gustafsson, Irene Leijonhufvud, Annika Aronsson, Anki Mossberg & Catharina Svanborg, 2004, I: New England Journal of Medicine. 350, 26, s. 2663-2672

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Anki Mossberg, Björn Wullt, Lotta Gustafsson, Wiking Månsson, Eva Ljunggren & Catharina Svanborg, 2007, I: International Journal of Cancer. 121, 6, s. 1352-1359

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Chin Shing Ho, Aftab Nadeem, Anna Rydström, Manoj Puthia & Catharina Svanborg, 2015, I: Oncogene.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (184)