Cécile Brokelind

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Nyckelord

  • EU skatterätt, internationell skatterätt

Forskning

Min forskning rör internationell skatterätt. Där följer jag inom området direkt beskattning utvecklingen av rättssäkerheten i EU och andra internationella organisationer. Jag har sedan mitten av 90-talet fokuserat på EU direktivet om moderbolag och dotterbolag samt koncernbeskattning i EU. Har även forskat på gränsöverskridande beskattning av royalties och överföring av ny teknik. Senare skrev jag om mänskliga rättigheter och skatter, samt individuell beskattning av gränsöverskridande pensioner. På en mer teoretisk nivå, är jag engagerad i forskning på granskning av skatteregler ex post, särskilt i ljuset av förbudet mot statligt stöd i EU. Min forskning syftar också till att inleda en tvärvetenskaplig dialog med ekonomer inom olika ämnesområden.

Undervisning

Jag undervisar inom ämnena EU-rätt, skatterätt, och handelsrätt. Undervisningen sker främst på avancerad nivå, och jag är ansvarig för Mastersprogrammet Masters of European and International Tax Law (MEIT), för vilken jag undervisar ca 200 timmar per år.

Samverkan

Efter flera år av aktivt deltagande i redaktionskommittén för en svensk skattetidskrift som främst riktar sig till  skatterådgivare prioriterar jag nu arbete för International Fiscal Association. Organisationen är internationell och utgörs främst av praktiserande skattejurister. Där håller jag årligen i seminarier och sitter som styrelseledamot för den svenska grenen.

Senaste forskningsoutput

Cécile Brokelind, 2020 sep 1, (Accepted/In press) I : Europarättslig tidskrift. 4, s. 517-524

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Cécile Brokelind & Åsa Hansson, 2020 jun, I : Intertax. 48, 8 & 9, s. 754-760

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Cécile Brokelind, 2020 jun, I : Intertax. 48, 8 & 9, s. 836-840

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Visa alla (71)