Cecilia Akselsson

Universitetslektor, Associate professor, , ,
Fler filtreringsmöjligheter
 1. FORMAS planeringsbidrag: Hållbar markanvändning – utveckling av landskapsansatser för att nå de globala hållbarhetsmålen

  Cecilia Akselsson, Henrik Smith, Thomas Ranius, Johan Svensson, Johan Bergh, ulla mörtberg, karin öhman, Gun Lidestav, karin öhman, Maria Forsberg & carina keskitalo

  2019/01/012019/12/31

  Projekt: Forskning

 2. BECC Action group: Nutrient weathering from rocks

  Louise C. Andresen, Håkan Wallander, Thomas Zack, Tobias Rütting, Matthias Kontrad-Schmolke & Cecilia Akselsson

  2016/03/012016/09/01

  Projekt: Forskning

 3. Ökad processförståelse i helträdsförsöken med den processbaserade ekosystemmodellen ForSAFE

  Cecilia Akselsson, Martin Erlandsson Lampa & Salim Belyazid

  Swedish Energy Agency

  2016/02/192017/12/31

  Projekt: Forskning

 4. Uppdatering och beräkning av kritiskt uttag, underlag till indikator

  Cecilia Akselsson

  Swedish Environmental Protection Agency

  2015/12/012015/12/31

  Projekt: Forskning

 5. Vidareutveckling av indikator för skogsbrukets försurningspåverkan

  Cecilia Akselsson

  Swedish Environmental Protection Agency

  2014/04/012014/12/31

  Projekt: Forskning

 6. Utvärderingav mijöövervakning på Skogstyrelsens observationsytor

  Cecilia Akselsson

  Swedish Forest Agency

  2014/01/012014/12/01

  Projekt: Forskning

 7. Climate Change and Environmental Objectives CLEO II

  Cecilia Akselsson

  Swedish Environmental Protection Agency

  2013/01/012015/12/31

  Projekt: Forskning

 8. Utvärdering av observationsytor

  Cecilia Akselsson

  Swedish Environmental Protection Agency

  2013/01/012014/12/01

  Projekt: Forskning

 9. Dynamic modelling of the forest ecosystem: Incorporation of the phosphorus cycle

  Lin Yu, Salim Belyazid & Cecilia Akselsson

  2012/01/162016/09/30

  Projekt: Avhandling

 10. Markkemiska analyser vid skogliga observationsytor

  Cecilia Akselsson

  Swedish Environmental Protection Agency

  2011/10/102011/12/31

  Projekt: Övrigt

 11. Underlag till FU av Bara naturlig försurning-trender, kritisk belastning och skogsbrukspåverkan

  Cecilia Akselsson

  Swedish Environmental Protection Agency

  2011/10/012011/12/31

  Projekt: Forskning

 12. QWARTZ

  Cecilia Akselsson

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2011/01/012017/12/31

  Projekt: Forskning

 13. Markkemiska analyser vid skogliga observationsytor

  Cecilia Akselsson

  Swedish Environmental Protection Agency

  2010/09/062010/12/31

  Projekt: Övrigt

 14. Miljöeffekter av uttag av skogsbränsle och torv på skogsmark

  Cecilia Akselsson

  Swedish Energy Agency

  2010/06/142011/06/30

  Projekt: Forskning

 15. Forest Soil C

  Cecilia Akselsson

  NordForsk

  2010/04/012014/07/31

  Projekt: Forskning

 16. Climate Change and Environmental Objectives (CLEO)

  Cecilia Akselsson

  Swedish Environmental Protection Agency

  2010/01/012012/12/31

  Projekt: Forskning

 17. Nitrogen retention in forest soils - better understanding of soil nitrogen dymanics for improved ecosystem models

  Cecilia Akselsson

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2010/01/012014/12/31

  Projekt: Forskning

 18. Swedish Clean Air Research Program (SCARP)

  Cecilia Akselsson

  Swedish Environmental Protection Agency

  2010/01/012013/04/30

  Projekt: Forskning

 19. Unikt modell- och beslutsstödssystem för vattenkvalitet i det brukade skogslandskapet i ett föränderligt klimat FORWATER

  Cecilia Akselsson

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2010/01/012013/12/31

  Projekt: Forskning

 20. Krondroppsnätet

  Cecilia Akselsson

  IVL Swedish Environmental Research Institute

  2009/01/012018/12/31

  Projekt: Forskning