Cecilia Andersson

Universitetslektor, Biträdande

Forskning

Mastcellens roll vid utveckling av kroniska lungsjukdomar

En betydande andel patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och astma har ihållande symtom och minskad livskvalitet trots behandling. Infektioner tros vara en viktig orsak till akuta skov (exacerbationer) av båda sjukdomarna. På sikt leder dessa exacerbationer till permanenta skador och försämring. Även om det inflammatoriska svaret som observerats i luftvägarna vid dessa sjukdomar har studerats i årtionden, är förståelsen för viktiga mekanismer fortfarande begränsad. Det respiratoriska epitelet och mastceller är två viktiga komponenter i inflammationen som driver utvecklingen av kroniska luftvägssjukdomar. 

Mastceller ökar i epitelet i flera kroniska luftvägssjukdomar. Idag vet man mycket lite angående varför och vilken roll de har. Hur dessa mastceller interagerar med epitelceller samt hur mastceller påverkar immunförsvaret vid infektioner och skador är också okänt. Huvudsyftet med detta forskningsprogram är att definiera samverkan mellan mastcellen och epitelet hos patienter med astma och KOL. 

Vi har i mitt laboratorium byggt upp en omfattande och unik biobank med humana primära celler och vävnadsmaterial från patienter med olika fenotyper av astma och KOL. Detta innebär att vi kan odla och studera interaktioner mellan mastceller och strukturella celler så som epitel och glatt muskelceller samt färga in vävnaden med avancerad immunohistokemi. Specifikt kommer vi studera hur immunförsvaret mot bakterier och virus i epitelet påverkas av mediatorer som utsöndras av aktiverade mastceller. Vi kommer också studera hur mastceller påverkar lungans förmåga att läka de skador som uppkommer vid inflammation och infektion med hjälp av en ny ’live-cell imaging’ teknik.  

Min forskning har stor potential att svara på dessa frågor genom att kombinera studier av humana experimentella modeller och undersökningar hos friska frivilliga och patienter med olika subtyper av astma och KOL. Detta forskningsprogram har en unik möjlighet att definiera nya, hittills okända mekanismer i interaktionen mellan mastceller och strukturella celler som kan tillämpas för att förbättra och leda till nya behandlingsstrategier av patienter med kroniska luftvägssjukdomar.

Senaste forskningsoutput

Cecilia K. Andersson, Jua Iwasaki, James Cook, Polly Robinson, Prasad Nagakumar, Sofia Mogren, Louise Fleming, Andrew Bush, Sejal Saglani & Clare M. Lloyd, 2020 jun 23, I : Allergy: European Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Florence Schleich, Andras Bikov, Alexander G Mathioudakis, Melissa McDonnell, Cecilia Andersson, Matteo Bonini, Lena Uller, Marco Idzko, Dave Singh, Jose Luis Lopez-Campos, Apostolos Bossios, Ian M Adcock, Omar Usmani, Antonio Spanevello & Sara J Bonvini, 2019 feb, I : ERJ Open Research. 5, 1, 11 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Visa alla (29)