Cecilia Andréll

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Anestesi och intensivvård

Nyckelord

  • Hjärtstopp utanför sjukhus, Hjärt-lungräddning, Prehospitalt omhändertagande, Larmcentral, Larmoperatörer

Forskning

Jag är sjuksköterska med vidareutbildning inom anestesi och akutsjukvård. Jag arbetar sedan 2008 inom VO. Intensiv och Perioperativ vård, Skånes Universitetssjukhus i Lund. Jag är sedan 2015 doktorand och tillhör forskargruppen Centrum för Hjärtstopp, Lunds universitet. Mitt forskningsprojekt handlar om prehospitalt omhändertagandet vid hjärtstopp utanför sjukhus. Fokus ligger på det tidiga omhändertagandet, dvs. samhället, larmcentralen och utlarmningsförfarande av resurser.  

Två delarbeten inriktar sig på larmoperatörers träffsäkerhet att identifiera ett hjärtstopp i 112-samtal (sensitivitet/specificitet m.m.). I ett delarbete studerar jag skillnader i  överlevnad beroende av vilka prehospitala resurers (ambulans/räddningstjänst) som larmades ut/var först på plats vid misstänkt hjärtstopp utanför sjukhus i Skåne. Det fjärde delarbetet fokuserar på platsens (hemmet vs. offentlig) betydelse för överlevnad/neurologisk återhämtning efter hjärtstopp utanför sjukhus.

Senaste forskningsoutput

Cecilia Andréll, Josef Dankiewicz, Christian Hassager, Janneke Horn, Jesper Kjærgaard, Matilde Winther-Jensen, Matt P Wise, Niklas Nielsen, Pascal Stammet, Hans Friberg & TTM-trial investigators TTM-trial investigators, 2019, I : Minerva Anestesiologica. 85, 7

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Thea Palsgaard Møller, Cecilia Andréll, Søren Viereck, Lizbet Todorova, Hans Friberg & Freddy K. Lippert, 2016 dec 1, I : Resuscitation. 109, s. 1-8 8 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (2)