Cecilia Häggsgård

Doktorand, Timlärare

Doktorand

Forskning

Jag är doktorand sedan 2019 och min avhandling kommer att handla om förlossningens utdrivningsskede - kvinnors upplevelser och barnmorskors handläggning. Kvinnors upplevelser kommer att studeras dels genom intervjuer men också genom enkäter som fylls i en månad efter förlossningen. Enkäten har delats ut till 3000 kvinnor som fött sitt första barn vaginalt och som också deltagit i multicenter RCT 1+1=2, blir det bättre då? Där syftet är att undersöka om närvaron av en extra barnmorska när barnet föds kan minska stora bristningar. Med hjälp av data från 1+1=2 studien kommer jag att studera om det finns samband mellan barnmorskors handläggning under utdrivningsskedet och förlossningsbristningar. 

Mina handledare är Christine Rubertsson, Malin Edqvist och Pia Teleman.

Senaste forskningsoutput

Cecilia Häggsgård & Eva K. Persson, 2020, I: Midwifery. 90, 102822.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

M. Edqvist, H. G. Dahlen, C. Häggsgård, H. Tern, K. Ängeby, G. Tegerstedt, P. Teleman, G. Ajne & C. Rubertsson, 2020, I: Trials. 21, 1, 945.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (2)