Cecilia Heule

Universitetsadjunkt

Forskning

Mina forskningsintressen inrymmer frågor om makt, brukarinflytande, förändringsarbete, samt handlingsutrymme för organisationer och enskilda organisationsrepresentanter. Jag skriver min avhandling om det gränsöverskridande utvecklingsarbete som sker inom ramen för EU:s integrationspolitik.

Undervisning

Sedan 2005 har jag varit engagerad i en kurs om mobilisering och entreprenörskap som riktar sig till socionomstudenter och till studenter rekryterade i olika brukarorganisationer.

Samverkan

Jag har samarbetat med ett trettiotal brukarorganisationer, både genom utvärderingsuppdrag och i undervisningen.

Jag är också engagerad i att utveckla brukarmedverkan i utvecklingsprojektet Bostad Först – ett initiativ till samarbete mellan forskare, praktikerpolitiker och drabbade som leds av professor Hans Swärd.

Under 2011 - 2013 var jag initiativtagare och koordinator för ett EU-projekt (PowerUs) om brukarmedverkan i undervisningen i socialt arbete.

På min fritid är jag ordförande för den ideella organisationen Socialpolitik som ger ut den politiskt och religiöst obundna tidskriften med samma namn.

Yrkesarbete

Under åren 1987 - 1994 var jag bosatt i Amsterdam där jag arbetade med utsatta grupper och frivilligt socialt arbete.

Senaste forskningsoutput

Cecilia Heule, Marcus Knutagård & Arne Kristiansen, 2020 aug 10, The Routledge Handbook of Service User Involvement in Human Services Research and Education. McLaughlin, H., Beresford, P., Cameron, C., Casey, H. & Duffy, J. (red.). London: Routledge, s. 142-150 9 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Helen Casey, Cecilia Heule & Arne Kristiansen, 2020 aug 10, The Routledge Handbook of Service User Involvement in Human Services Research and Education. McLaughlin, H., Beresford, P., Cameron, C., Casey, H. & Duffy, J. (red.). London: Routledge, s. 495-503 9 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Cecilia Heule & Arne Kristiansen, 2018 dec, I: Alkohol och Narkotika. 2018, 6, s. 17 19 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (29)