Cecilia Hildeman Sjölin

UniversitetslektorTidigare namn: Cecilia SjölinTidigare namn: Cecilia Hildeman Sjölin

Forskning

Min forskningsverksamhet har koncentrerats kring projektet Rummet, människan och bilden. Avsikten är att studera det Sydskandinaviska medeltida och eftermedeltida kyrkorummets utformning med dess bildframställningar ur ett performativt perspektiv. Centrala är frågorna: Hur utformas rummet i förhållande till/utifrån människan som individ och som grupp, de rituella rörelserna och förflyttningarna i rummet? Hur förändras rummet och dess bilder/bildbruk med förändringarna i kulten/rummets användning? Hur påverkas rummets bilder, användningen av bilder i rummet, i och med senmedeltid, reformation, 1700-1800-tal?
Dessa frågor står i centrum för texten Kyrkorum och bild i Brunnby kyrka, som 2010 publicerades i Flytande gränser, Dansk-svenska förbindelser efter 1658 (red Anders Palm & Hanne Sanders) utg i samarb m Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen & Centrum för Danmarksstudier vid Lunds universitet.

Senaste forskningsoutput

Björn Fritz (red.), Sven Sandström, Cecilia Hildeman Sjölin & Eva Nyström, 2019 aug 22, 58 s. Lund

Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

Cecilia Hildeman Sjölin, 2018 mar 8, I: ICO Iconographisk Post. 1-2 (2017), s. 26-47 22 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Cecilia Hildeman Sjölin, 2018, Swedish Art History: A Selection of Introductory Texts. Qvarnström, L. (red.). Lund: Department of Arts and Cultural Sciences, Lund University, s. 55-69 (Lund Studies in Arts and Cultural Sciences; vol. 18).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (23)