Cecilia Riving

Forskare

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia

Forskning

I min aktuella forskning studerar jag behandling av psykisk ohälsa från sent 1700-tal till tidigt 1900-tal, med fokus på mötet mellan behandlare och patient. Närmare bestämt undersöker jag hur behandlare inom olika discipliner förhöll sig till det personliga mötet med patienten. Hur skulle detta möte se ut, hur skulle behandlaren förhålla sig till patienten, vilken betydelse hade behandlarens egen person, i vilken mån kunde den mellanmänskliga relationen bidra till patientens tillfrisknande? Jag studerar vetenskapliga skrifter, handböcker och fallstudier från de discipliner som ägnade sig åt behandling av psykisk ohälsa: animal magnetism, hypnotism, allmänmedicin, psykiatri, neurologi och psykoterapi.

Syftet med att studera flera olika discipliner under en lång tidsperiod är att kunna få en bred bild av det terapeutiska landskapet och de tolkningskonflikter som rörde behandlarens roll, det korrekta bemötandet av patienter och, i slutänden, den terapeutiska betydelsen av det personliga mötet mellan behandlare och patient. Dessa frågor är fortfarande högst aktuella i dagens behandling av psykisk ohälsa.

Jag utgår från ett hermeneutiskt perspektiv inspirerat av Hans Georg Gadamers texter om det medicinska mötets hermeneutik och Fredrik Svenaeus diskussioner av hur begreppen hermeneutisk dialog, fronesis och empati kan kombineras och appliceras i en studie av medicinsk praktik och mötet mellan patient och behandlare.

Senaste forskningsoutput

Cecilia Riving, 2020 feb 10, Forms of Knowledge: Developing the History of Knowledge. Nilsson Hammar, A., Östling, J. & Larsson Heidenblad, D. (red.). Nordic Academic Press, s. 123-141

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Cecilia Riving, 2019, Respons. Recensionstidskrift för humaniora och samhällsvetenskap, 3.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

Cecilia Riving, 2018 jun 5, Från Malmö till Minneapolis: Kulturhistoriska undersökningar tillägnade Lars Edgren. Lundberg, V. & Riving, C. (red.). Lund: Arkiv förlag, s. 85–92

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (31)