Charlotta Turner

Professor, Fil.Dr.

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Analytisk kemi
  • Kemiska processer
  • Biokemikalier

Nyckelord

  • gröna lösningsmedel, hållbar matproduktion

Forskning

Charlotta Turners forskning handlar om analytisk kemi för en hållbar utveckling. I Turners forskargrupp ”the Green Technology Group” undersöks grundläggande egenskaper av gröna lösningsmedel, t.ex. superkritisk koldioxid, subkritiskt vatten och koldioxid-expanderade vätskor, för användning vid extraktions- och separationsmetoder. Forskningsprojekt handlar ofta om utvinning och analys av värdefulla ämnen i restprodukter från livsmedel- skogs-, jordbruks- och havsbruksindustri. 

Senaste forskningsoutput

Jingwen Cui, Mynta Norberg, Martin Andersson, Lena Klintberg, Margareta Sandahl, Larissa P. Cunico & Charlotta Turner, 2021, I: Journal of Supercritical Fluids. 171, 105196.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (91)