Charlotte Castor

Postdoktor,

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Hälsovetenskaper
  • Omvårdnad

Nyckelord

  • Paediatric Nursing, Pediatric brain tumor, pediatric oncology, Palliative care

Forskning

Som barnsjuksköterska har jag arbetat inom barnneurologi och –onkologi framförallt med   barn med hjärntumörer. Grunden för mitt forskningsintresse och forskningsområde är sjuka barn och deras familjers behov, samt hälso- och sjukvårdens möjligheter att stödja familjerna utifrån dessa behov. Mitt doktorandarbete fokuserar på långvarig och allvarligt sjuka barn med olika diagnoser där jag undersöker behov hos familjer och vårdgivare, utbredning och tillfredsställelse med vård samt hälsoekonomiska aspekter av sjukvård i hemmet. Projektet leds av min huvudhandledare professor Inger Hallström.

Senaste forskningsoutput

Charlotte Castor, Kristian Bolin, Helena Hansson, Kajsa Landgren & Inger Kristensson Hallström, 2020 dec, I: Scandinavian Journal of Caring Sciences. 34, 4, s. 1054-1062 9 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (12)