Charlotte Christensen-Nugues

Universitetslektor, DocentTidigare namn: Charlotte Christensen

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora

Nyckelord

  • Medieval and early modern history, Canon law, Marriage, Privacy

Forskning

Jag disputerade 2003 på en avhandling om äktenskapslagstiftning i medeltida kanonisk rätt, ”Och de skall vara ett hjärta” : Konsensusdoktrinen i medeltida kanonisk rätt (2003). Jag har därefter fördjupat mig i särskilda aspekter av konsensusdoktrinens tillämpning och de konflikter den kunde ge upphov till, både i förhållande till det sekulära samhället och i förhållande till kyrkans institutionella intressen. Det gäller exempelvis tillämpning av avsvärjning sub pena nubendi samt tolkning och tillämpning av principen om hot och tvång som upphävande äktenskapshinder (se nedan under projekt). För närvarande deltar jag i ett tvärvetenskapligt projekt om synen på det privata under tidigmodern tid (se nedan under projekt).
Jag undervisar i första hand i medeltida och tidigmodern idéhistoria. Jag är ansvarig för grundkursen i idé- och lärdomshistoria och handleder uppsatser på samtliga nivåer.

 

Senaste forskningsoutput

Charlotte Christensen-Nugues, 2018, Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2018. Rahm, H. (red.). Lund: Vetenskapssocieteten i Lund, s. 15-28 (Årsbok).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (29)