Charlotte Högberg

Doktorand, Bibliotekarie

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora
  • Samhällsvetenskap
  • Övrig annan medicin och hälsovetenskap
  • Biblioteks- och informationsvetenskap

Nyckelord

  • Artificiell intelligens, Transparens, digital hälsa, medicinsk humaniora, STS, Science and Technology Studies

Forskning

Jag är doktorand i Teknik och samhälle. Min forskning är fokuserad på samhälleliga perspektiv på artificiell intelligens, framför allt utmaningar gällande transparens och fairness vid användandet av AI inom medicin, hälsa- och sjukvård samt offentlig sektor.