Charlotte Malmgren

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljöledning
  • Humaniora

Forskning

Efter doktorsexamen i Antikens kultur och samhällsliv, specialiserad i italisk förhistoria, har jag huvudsakligen undervisat i miljökunskap och hållbar utveckling på LTH.

Undervisning

Mina första undervisningserfarenheter var inom kurser i Antikens kultur och samhällsliv. Sedan mitten av 80-talet har jag, som deltagare i ett tvärvetenskapligt lärarlag på Miljövårdsprogrammet vid Lunds universitet, undervisat i miljövård/kunskap och arbetsmiljölära. Enheten är numera Miljö och energisystem inom institutionen för teknik och samhälle vid LTH. Vi ger tvärvetenskapliga kurser om miljöfrågor och hållbar utveckling för flera civilingenjörsprogram, och specialiserade kurser inom delar av fältet miljö- och energi. Jag håller i ett par kurser på engelska, och ansvarar bland annat för kurserna Miljökonsekvensbeskrivning och Miljöledning.

Jag ahr erfarenhet av att leda pedagogisk verksamhet, dels i egenskap av studierektor på avdelningen, del som (tidiare) programledare för Ekosystemteknikprogrammet.

Senaste forskningsoutput

Mattias Alveteg, Charlotte Malmgren & Eva Leire, 2004, [Host publication title missing]. LTH

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Mattias Alveteg, Charlotte Malmgren & Eva Leire, 2004, Andra Pedagogiska Inspirationskonferensen. s. 43-45

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Charlotte Malmgren, Mattias Alveteg & Eva Leire, 2004, [Host publication title missing]. LTH

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Visa alla (3)