Charlotte Tornbjer

Föreståndare, Fil. dr
Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2010
 2. Historia på väg mot framtiden: historiedidaktiska perspektiv på skola och samhälle

  Klas-Göran Karlsson (red.), Charlotte Tornbjer (red.), Henrik Rosengren (red.) & Eliasson, P. (red.), 2010, Historiska institutionen, Lunds Universitet. 330 s. (En publikation från Forskarskolan i historia och historiedidaktik; vol. 1)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 3. Inledning

  Klas-Göran Karlsson, Charlotte Tornbjer & Henrik Rosengren, 2010, Historia på väg mot framtiden: historiedidaktiska perspektiv på skola och samhälle. Karlsson, K-G., Tornbjer, C. & Rosengren, H. (red.). Historiska institutionen, Lunds Universitet, Vol. nr 1. s. 7-11

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 4. I otakt med tiden. Om rösträttsmotstånd och nazism bland svenska kvinnor

  Charlotte Tornbjer, 2010, I : Scandia. 76, 1, s. 177-178

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 5. Möten med historiens mångfald

  Lars Berggren (red.), Klas-Göran Karlsson (red.) & Charlotte Tornbjer (red.), 2010, Nordic Academic Press. 286 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 6. 2009
 7. Symbolizing Borders. Swedish Travels into the Soviet Union during the 1930s

  Charlotte Tornbjer, 2009, Border as Experience. Hammarlund, KG. (red.). Halmstad högskola, Vol. 16. s. 188-200

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 8. 2008
 9. Att resa till framtiden? Svenska resenärers föreställningar om kvinnan och familjen i Sovjetunionen

  Charlotte Tornbjer, 2008, Rysk spegel. Svenska berättelser om Sovjetunionen - och om Sverige. Karlsson, K-G. & Gerner, K. (red.). Nordic Academic Press, s. 53-112

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 10. Modernity, Technology and Culture in Swedish Travel Reports durin the 1930s

  Charlotte Tornbjer, 2008, Technology in Time, space, and Mind. Aspects on Technology Transfer and Diffussion. Hammarlund, KG. & Nilson, T. (red.). Högskolan i Halmstad, Vol. Forskning i Halmstad. s. 97-127

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 11. Moralisk chock och solidaritet. 1973 och det svenska engagemanget för Chile

  Charlotte Tornbjer, 2008, 1973. En träff med tidsandan. Cronqvist, M., Sturfelt, L. & Wiklund, M. (red.). Nordic Academic Press, s. 56-70

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 12. 2007
 13. Den dubbla blicken. En inledning

  Harald Gustafsson, Persson, F., Charlotte Tornbjer & Anna Wallette, 2007, Den dubbla blicken. Historia i de nordiska samhällena. Gustafsson, H., Persson, F., Tornbjer, C. & Wallette, A. (red.). Sekel Bokförlag, s. 7-26

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 14. Den dubbla blicken. Historia i de nordiska samhällena krings sekelskiftet 1900

  Harald Gustafsson (red.), Persson, F. (red.), Charlotte Tornbjer (red.) & Anna Wallette (red.), 2007, Sekel Bokförlag. 196 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 15. Nationalism, kungligheter och genuskonstruktioner i Sverige kring 1905

  Charlotte Tornbjer, 2007, Den dubbla blicken. Historia i de nordiska samhällena. Gustafsson, H., Persson, F., Tornbjer, C. & Wallette, A. (red.). Sekel Bokförlag, s. 133-147

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 16. 2006
 17. Recension av Josefin Rönnbäck, Politikens genusgränser

  Charlotte Tornbjer, 2006, I : Scandia. 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 18. 2005
 19. Det röda våldet. Svenska resenärer och den rysk-sovjetiska revolutionära kvinnan

  Charlotte Tornbjer, 2005, Kvinnor och våld. En mångtydig historia. Österberg, E. & Cronberg, M. L. (red.). Nordic Academic Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 20. Recension av Johanna Overud, I beredskap med Fru Lojal

  Charlotte Tornbjer, 2005, I : Kvinnovetenskaplig tidskrift. 2/3

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 21. 2004
 22. Kristina och kanonen. Ett genusperspektiv på några historiedidaktiska frågor

  Charlotte Tornbjer, 2004, Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken. Karlsson, K-G. & Zander, U. (red.). Studentlitteratur AB, s. 217-235

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 23. Recension av Män och manligheter

  Charlotte Tornbjer, 2004, I : Scandia. 2

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 24. 2003
 25. Landsmodern som aldrig blev drottning. Framställningar av kronprinsessan Margareta i samband med hennes död

  Charlotte Tornbjer, 2003, Svenska kungaminnen - Kungligt imageskapande och kungligt kulturarv. Grönhammar, A. (red.). Livrustkammaren, s. 53-58

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 26. Recension av Familjeangelägenheter

  Charlotte Tornbjer, 2003, I : Scandia. 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 27. 2002
 28. Den nationella modern : moderskap i konstruktioner av svensk nationell gemenskap under 1900-talets första hälft

  Charlotte Tornbjer, 2002, Historiska Media. 308 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 29. 2000
 30. Rätten. En festskrift till Bengt Ankarloo

  Andersson, L. M. (red.), Jansdotter, A. (red.), Persson, B. (red.) & Charlotte Tornbjer (red.), 2000, Nordic Academic Press. 416 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)