Chia-Sui Hsu

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap

Nyckelord

  • rural communities , Eastern Taiwan

Forskning

Presentation

Min tid som doktorand började I september 2011. Innan dess har jag en ingenjörsexamen i Bioenvironmental System Engineering (2008) från National Taiwan University (NTU) och en Mastersexamen i Environmental Studies and Sustainability Science, LUMES (2011) från Lunds universitet.

Från början handlade min forskning om konceptualiseringen av bärkraftighet och sårbarhet i naturkatastrofhanteringsstrategier. Sedermera har detta forskningsintresse gradvis flyttats mot faktorer som bidrar till social sårbarhet. Med denna förändring blev jag intresserad av hur landsbygdsförändring är relaterad till intensiv urban-rural migration, landanvändingspolicies och hållbart jordbruk. Mitt huvudområde är östra Taiwan, ett gammalt perifert område som mer och mer setts som det sista paradiset för alternativa sätt att leva. Förutom min forskning är jag sedan september 2013 ansvarig för en del av SGEA22-kursen.

Pågående forskning

Inflyttning till landsbygden aktualiserar mängder av geografiska betraktelsesätt och debatter om de roller som rurala områden spelar. För att belysa detta undersöker jag olika sorters ex-urbana nyinkomna och deras påverkan på landsbygdssamhällen i östra Taiwan. Vad gäller denna kontext är framförallt två aspekter viktiga. Den ena aspekten är landsbygdens urbanisering, introducerad genom jordbrukspolicies, bostadsprojekt och förbättrade transportmöjligheter. Landsbygdsförändringar liknar här inte bara rurala gentrifieringsprocesser utan skapare och spänningar mellan nytillkomna och gamla bofasta.

Den andra aspekten är uppkomsten av tillbaka-till-landet-människor som ser landsbygden som den sista möjliga platsen för autonoma sätt att leva. Nya diskurser om dessa, som till hälften jordbrukare och till hälften något annat från Japan, fortsätter att influera före detta stadsbor både i deras val och i deras vardagsliv på landsbygden. Med empiriskt material från fältarbete tar jag upp de tidigare relativt negligerade roller som jordbrukslandskapet och rural gentrifiering haft. Jag försöker även att bidra med en fallstudie av nutida tillbaka-till-landet-människor i Östasiatiska länder.

Senaste forskningsoutput

Chia-Sui Hsu, 2019 apr 8, Lund, Sweden: Lund University. 250 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Chia-Sui Hsu, 2013, (Unpublished).

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

Chia-Sui Hsu, 2013, (Submitted).

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Visa alla (4)