Christel Leufstadius

Universitetslektor, Docent,

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

  • Arbetsterapi, Aktivitetsvetenskap, pedagogik, Meningsfull aktivitet

Forskning

 

Forskningsprogram huvudämne

 

Min forskning som ingår i forskargruppen Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap, handlar om att nå ökad kunskap om vardagliga aktiviteter och upplevelse av meningsfullhet samt eventuella samband med hälsa och välbefinnande. Jag fokuserar särskilt på målgruppen med psykisk ohälsa och deras upplevda aktivitetsbalans och vilken mening aktiviteter kan ha. Resultaten av forskningen kan användas inom rehabilitering och för olika stödinsatser inom både regional och kommunal regi.

 

Vidare arbetar jag i min forskning med att utforska betydelsen av meningsfullhet i aktivitet och dess samband med välbefinnande såsom till exempel empowerment.

 

 Pedagogiskt forskningsprogram

 

Jag är sedan 2016 projektledare för ett pedagogiskt projekt tillsammans med PD Marianne Kylberg och univ.adjunkt Carina Tjörnstrand. Projektets syfte är utvärdera nuvarande bedömningskriterier för examination i programmet, därefter att förändra och implementera bedömningskriterierna för ökad transperens, rättsäkerhet, lärande hos studenterna och ökat studieengagemang. Både lärare och studenter involveras i projektet som löper över 3 år. Mätningar görs vid baseline, efter 1,5 år och interventionspaket 1, och slutmätning efter 3 år då interventionspaket 2 genomförts. Projektet kommer att generera >4 vetenskapliga artiklar inom pedagogik.

 

 

 

.

 

Senaste forskningsoutput

Visa alla (27)