Christer Eldh

Universitetslektor

Forskning

Min tidigare forskning har främst kretsat kring människans relationer till teknik och hur det påverkar samhället, makt och verklighetsuppfattningar. Forskningsintresset har genererat några artiklar (se nedan) som bl.a. behandlar hur teknik bidrar till att förstärka vissa identiteter (som maskulinitet) och verkar begränsande för andra. I min doktorsavhandling undersöks dessa förhållanden ytterligare. Med exempel från en serviceorganisation, ett svenskt passagerarfartyg, visas på hur hantering av risk både är teknologiserad och maskuliniserad. Detta påverkar fartygets säkerhet och är processer som inte uppmärksammas i säkerhetsförbättrande sammanhang.

Oovanstående vidareutvecklats i en rapport som undersöker hur branschgemensamma regler implementeras som en lokalt situerad praktik. Det behöver nödvändigtvis inte vara ett problem men är något som lämnas därhän vid införandet av regler och konventioner. Det exempel som används i rapporten är införandet av ISPS-koden som styr skydd av fartyg och hamnar. I ytterligare en nyligen publicerad artikel beskrivs och analyseras konsekvenserna av att teknologisera tjänster och service.

Senaste forskningsoutput

Christer Eldh & Malin Zillinger, 2020 maj 31, Turism-nytt.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Christer Eldh, Elin Fredriksson & Markus Idvall, 2020, Centrum för Öresundsstudier, Lunds universitet. 27 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Christer Eldh & Fredrik Nilsson, 2019 dec 12, Fika, Hygge and Hospitality: The Cultural Complexity of Service Organisation in the Öresund Region. Eldh, C. & Nilsson, F. (red.). Göteborg: Makadam förlag, s. 7-21 14 s. (Centrum för Öresundsstudier; vol. 39).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (29)