Christer Larsson

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • Bröstcancer, Apoptos

Forskning

Vårt mål är att finna nya angrepssätt för att behandla bröstcancer. Cancerceller har en förmåga att överleva under omständigheter då friska celler dör. Detta, tillsammans med förmågan att dela sig obegränsat, gör att tumören växer sig allt större. Om vi kan förstå vad som ger upphov till cancercellernas onormala överlevnadsförmåga ökar vår möjlighet att stoppa cancerns tillväxt. Cellernas överlevnad regleras av många olika proteiner inne i celler. Genom att gå in och påverka vissa specifika proteiner skulle vi därmed kunna få cancerceller att dö och därmed stoppa en tumörs från att växa. Ett annat mål är att identifiera molekylära mönster i en tumör som kan förutsäga prognos och svar på behandling. Här analyseras nivåer av en stor mängd molekyler från ett stort antal tumörer. Förhoppningen är att därigenom bättre kunna förutsäga hur tumören svarar på behandling och hur aggressiv den är.

Utvald forskningsoutput

Chandrani Achari, Sofia Winslow, Yvonne Ceder & Christer Larsson, 2014, I: BMC Cancer. 14, 538.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Katarzyna Masoumi, Louise Cornmark, Gry Kalstad Lönne, Ulf Hellman & Christer Larsson, 2012, I: FEBS Letters. 586, 8, s. 1166-1172

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Sofia Winslow, Karin Leandersson, Anders Edsjö & Christer Larsson, 2015, I: Breast Cancer Research. 17, 1, 23.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Chandrani Achari, Sofia Winslow & Christer Larsson, 2015, I: PLoS ONE. 10, 6, e0130300.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (109)