Christer Löfstedt

Professor

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekologi
  • Evolutionsbiologi
  • Biokemi och molekylärbiologi
  • Analytisk kemi

Nyckelord

  • Kemisk ekologi

Forskning

Mina forskningsintressen inkluderar alla aspekter av insekters kemisk kommunikation, med fokus på de evolutionära och tillämpade aspekterna av feromonkommunikation hos nattfjärilar.

Min forskning rör kemisk kommunikation; från molekylära och genetiska studier i laboratoriet till studier av doftstyrda beteenden i fält. Jag använder fjärilar som modell för att förstå evolutionen av feromoner, kemiska signaler som används för kommunikation mellan individer av samma art. Min forskning har på senare tid rört sig i alltmer molekylär riktning för att försöka förstå mekanismerna bakom fjärilshonors biosyntes av specifika sexualferomoner och doftreceptorers specificitet.

Jag arbetar också med att utveckla miljövänliga metoder för bekämpning av skadedjur med hjälp av feromoner inom skogsbruk och jordbruk. I pågående projekt utvecklar vi genmodifierad jäst och växter som ”fabriker” för biologisk produktion av feromoner.

Större pågående forskningsprojekt är:

  • "Matchande filter": Hur utvecklas specifika feromonreceptorer när signaler divergerar och nya arter uppkommer? (med stöd av Vetenskapsrådet)
  • Jäst- och växtfabriker för biologisk produktion av insektsferomoner (med stöd av Formas, Novo Nordisk Foundation, Stiftelsen för Strategisk Forskning, Carl Tryggers Stiftelse och nu senast EU HORIZON 2020). Mer om HORIZON-projektet på naturvetenskapliga fakultetens webb.
  • Feromoner för övervakning och kontroll av insekter i granfröplantager (med stöd av bland annat Formas och Svenska föreningen för skogsträdsförädling).
  • Jämförande studier av olika heterologa system för karakterisering av doftreceptorer (med stöd av STINT)

Läs mer om våra projekt på våra projektsidor (enbart på engelska).

Jag föreläser om olika aspekter av kemisk kommunikation på grundutbildningen i biologi och brukar medverka i kurserna om kemisk ekologi, evolutionär ekologi, molekylär ekologi och evolution, sinnesbiologi och molekylär bioteknologi.

Jag har tills nyligen varit prefekt för biologiska institutionen (2009–2018), och är ledamot i Kungliga Fysiografiska sällskapet i Lund och ledamot i Kungliga Vetenskapsakademin. Jag utnämndes till professor i ekologi, särskilt kemisk kommunikation, vid Lunds Universitet 1998.

Senaste forskningsoutput

Jean Marc Lassance, Bao Jian Ding & Christer Löfstedt, 2021 dec, I: BMC Biology. 19, 1, 83.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Daniel Powell, Ewald Groβe-Wilde, Paal Krokene, Amit Roy, Amrita Chakraborty, Christer Löfstedt, Heiko Vogel, Martin N. Andersson & Fredrik Schlyter, 2021 sep 9, I: Communications Biology. 4, 9 s., 1059.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Christer Löfstedt & Yihan Xia, 2021, Insect Pheromone Biochemistry and Molecular Biology: Second Edition. Blomquist, G. J. & Vogt, R. G. (red.). Second Edition uppl. London - San Diego -Oxford: Elsevier, s. 89-121 33 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (213)