Christer Platzack

Professor emeritus

Forskning

I svenskan måste subjektet sättas ut, utom i vissa fall av samordningsellips (Kalle åt hamburgare och drack mjölk) och topikstrykning (Var är Kalle? Sitter där i hörnet). Vid sidan av dessa typer finns också iakttaget subjektslöshet i typerna "I gräset kan (det) finnas ormar" och "Det var (det) bra att du sa". Under våren 2011 har jag närstuderat dessa typer och andra mindre kända fall av subjektslöshet och kommit fram till att samma mekanism som vid topikstrykning är verksam också här; jag har benämnt denna typ "spurious topic drop", ung, "falsk topikstrykning". Undersökningen har presenterats på två symposier, och en version av den kommer att publiceras som en festskriftsartikel. En biprodukt av denna forskning är en artikel om syntaxen hos "Split Topic" Splittrad topik, dvs exempel av typen "Bilar har han många", som också kommer som festskriftsartikel.

Senaste forskningsoutput

Johan Brandtler (red.), Valéria Molnár (red.) & Christer Platzack (red.), 2013, John Benjamins Publishing Company. 254 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Christer Platzack, 2013, In search of universal grammar: from Old Norse to Zoque. Lohndal, T. (red.). John Benjamins Publishing Company, s. 27-50

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Christer Platzack, 2012, Functional Heads : The Cartography of Syntactic Structures, Volume 7. Brugé, L., Cardinaletti, A., Giusti, G. & Poletto, C. (red.). Oxford University Press

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (41)