Christer Wingren

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • Upptäckt av biomarkörer , Antikropps-baserade mikromatriser , Pankreas cancer

Forskning

En av tre får cancer, men vi påverkas alla. Vår begränsade förståelse av cancer leder till att dagens metoder för att ställa diagnos, förutspå hur sjukdomen utvecklas, och välja behandling är förenad med stora svårigheter. Detta gör att det tar tid innan patienten får rätt diagnos, vilket leder till att patienten inte får bästa möjliga behandling. Vi utför tvärvetenskaplig forskning där vi arbetar tillsammans, över gränserna, inom bland annat immunteknologi, bioinformatik, och onkologi för att bekämpa cancer. Vårt mål är att lösa de kliniska problem som läkarna definierat, det vill säga att ta problemen från patienten till laboratoriet, lösa dem, och föra tillbaka resultaten till direkt nytta för patienten. Med hjälp av ny teknik letar vi efter biomarkör (”fingeravtryck”) i ett enkelt blodprov som kan besvara dessa frågor (t.ex. tidig diagnostik). Genom att ge patienterna bättre och skräddarsydd vård tidigt i sjukdomsförloppet kan vi rädda liv, öka livskvalitén, och drastiskt sänka de höga vårdkostnaderna.

Utvald forskningsoutput

Christer Wingren, Sandström Gerdtsson, A., Segersvard, R., Carlsson, A., Roland Andersson, Lohr, M. & Carl Borrebaeck, 2012, I : Cancer Research. 72, s. 2481-90

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Sandström Gerdtsson, A., Roland Andersson, Segersvard, R., Lohr, M., Carl Borrebaeck & Christer Wingren, 2012, I : Proteomics Clinical Applications. 6, 9-10, s. 486-96

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Carl Borrebaeck & Christer Wingren, 2009, I : Journal of Proteomics. 72, 6, s. 928-935

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Carl Borrebaeck & Christer Wingren, 2014, I : Methods in Molecular Biology. 1131, s. 563-571

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (143)