Christian Brackmann

Forskare, Docent

Forskning

Min forskning innefattar huvudsakligen experimentella studier av kemiska processer i gasfas, så som förbränning, genom användning av laserbaserade mätmetoder. Under senare år har forskningen särskilt innefattat studier av förbränning av förnyelsebara bränslen baserade på biomassa. Frågeställningar som berörts är exempelvis frisättning av bränslebundet kväve samt av alkaliföreningar. Laser-baserademätteknikerför mätningar av kvantitativa ämneskoncentrationer utgör de primära metoderna i dessa undersökningar, vilka genomförs i nära samarbete med expertis inom modellering av förbränningskemi.

Förutom forskning inom förbränning och relaterad diagnostik, har jag fem års erfarenhet av utveckling och tillämpning av avancerade mikroskopitekniker baserade på kort-puls lasrar och icke-linjära optiska processer. Denna forskning genomfördes som forskare anställd vid Chalmers Tekniska Högskola.

Senaste forskningsoutput

Tóth, P., Christian Brackmann, Ögren, Y., Manu Naduvil Mannazhi, Sepman, A., Per Erik Bengtsson & Wiinikka, H., 2019, I : Fuel. 252, s. 125-134 10 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (50)