Christian Dahlman

Professor,
Fler filtreringsmöjligheter
 1. Argument types and fallacies in legal argumentation

  Bustamante, T. (red.) & Christian Dahlman (red.), 2015, Springer.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 2. Prototype effect and the persuasiveness of generalizations

  Christian Dahlman, Sarwar, F., Rasmus Bååth, Lena Wahlberg & Sverker Sikström, 2015, I : Review of Philosophy and Psychology. 7, 1, s. 163-180

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 3. The felony fallacy

  Christian Dahlman, 2015, I : Law, Probability and Risk.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 4. Robust trust in expert testimony

  Christian Dahlman, Lena Wahlberg & Sarwar, F., 2015, I : Humana.Mente. 28, s. 17-37

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 5. Unacceptable generalizations in arguments on legal evidence

  Christian Dahlman, 2016, I : Argumentation.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 6. Om rättsvetenskapens auktoritet

  Christian Dahlman, 2007, I : Allmän rättslära - Rättsteoretiska seminarier. 75, s. 89-95

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 7. The function of Opinio Juris in customary international law

  Christian Dahlman, 2012, I : Nordic Journal of International Law. 81, s. 327-339

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 8. Belastningsparadoxen - När kriminell belastning talar till den tilltalades fördel

  Christian Dahlman, 2014, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2013/14, 3, s. 561-577

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 9. Oacceptabla generaliseringar i bevisvärdering

  Christian Dahlman, 2015, I : Tidsskrift for Rettsvitenskap. 5

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 10. Europeisk harmonisering av produktansvar

  Christian Dahlman, 2003, I : Europarättslig tidskrift. 1, s. 97-114

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 11. En dialog om framtida preferenser

  Christian Dahlman, 2006, I : Filosofisk tidskrift. 1, s. 15-18

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 12. The difference between obedience assumed and obedience accepted

  Christian Dahlman, 2009, I : Ratio Juris. s. 187-196

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 13. When conventionalism goes too far

  Christian Dahlman, 2011, I : Ratio Juris. 24, 3, s. 335-346

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 14. Produktsäkerhet och rättsekonomi

  Christian Dahlman, 2001, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2, s. 278-292

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 15. Neutralitet i juridisk forskning

  Christian Dahlman, 2006, Studentlitteratur AB. 96 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 16. Rättspositivismens ekonomiska grund

  Christian Dahlman, 2005, Studier i rättsekonomi: festskrift till Ingemar Ståhl. Dahlman, C. (red.). Studentlitteratur AB, s. 43-54

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 17. Rätt och rättfärdigande - En tematisk introduktion i allmän rättslära

  Christian Dahlman, 2007, Studentlitteratur AB. 157 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 18. Habermas

  Christian Dahlman, 2001, Rättsfilosofi - Samhälle och moral genom tiderna, 1:a uppl.. Nergelius, J. (red.). Studentlitteratur AB, s. 143-147

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 19. Objektiv moral: tro det den som vill

  Christian Dahlman, 2002, Studentlitteratur AB. 151 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 20. Appeal to expert testimony - A Bayesian approach

  Christian Dahlman & Lena Wahlberg, 2015, Argument types and fallacies in legal argumentation. Bustamante, T. (red.). Springer, s. 3-18

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 21. Rättsekonomi: en introduktion, 2:a uppl.

  Christian Dahlman, Glader, M. & David Reidhav, 2004, Studentlitteratur AB. 253 s. (2 uppl.)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 22. Kritisk rättsteori

  Christian Dahlman, 2001, Rättsfilosofi - Samhälle och moral genom tiderna, 1:a uppl.. Nergelius, J. (red.). Studentlitteratur AB, s. 128-136

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 23. Does making the law more coherent also make it more acceptable?

  Christian Dahlman, 1997, Justice, morality and society - A tribute to Aleksander Peczenik. Juristförlaget i Lund, s. 119-122

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 24. Rättsekonomi: en introduktion

  Christian Dahlman, Glader, M. & David Reidhav, 2002, Studentlitteratur AB. 229 s. (1 uppl.)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 25. Studier i rättsekonomi : festskrift till Ingemar Ståhl

  Christian Dahlman (red.), 2005, Studentlitteratur AB. 256 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 26. Lag som offentlig uppfostran : om Thomas av Aquinos rättsfilosofi

  Christian Dahlman, 2008, Förbistringar och förklaringar - Festskrift till Anders Piltz. Jönsson, A. (red.). Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, s. 199-207

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 27. Sweden

  Christian Dahlman & Lotta Wendel, 2001, Cases on medical malpractice in a comparative perspective. Faure, M. (red.). Springer, s. 188-200

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 28. The Effect of Imprecise Expressions in Argumentation-Theory and Experimental Results

  Christian Dahlman, Sarwar, F., Rasmus Bååth, Lena Wahlberg & Sverker Sikström, 2012, ARGUMENTATION 2012: International Conference on Alternative Methods of Argumentation in Law. Masaryk University, s. 15-30

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 29. Fallacies in ad hominem arguments

  Christian Dahlman, David Reidhav & Lena Wahlberg, 2013, Legal Argumentation Theory: Cross-Disciplinary Perspectives. Dahlman, C. & Feteris, E. (red.). Springer, s. 57-70

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 30. Legal argumentation theory: Cross-disciplinary perspectives

  Christian Dahlman (red.), 2013, Springer. 230 s. (Law and philosophy library; vol. 102)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 31. Konkurrerande culpakriterier

  Christian Dahlman, 2000, Studentlitteratur AB. 180 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 32. Predictable rules and flexible principles

  Christian Dahlman, 2002, Legisprudence: a new theoretical approach to legislation. Wintgens, L. J. (red.). Hart Publishing Ltd, s. 81-85

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 33. Values, rights and duties in legal and philosophical discourse

  Christian Dahlman (red.) & Krawietz, W. (red.), 2005, Duncker & Humblot. 275 s. (Rechtstheorie Beiheft)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 34. Rätt och rättfärdigande, 2:a uppl.

  Christian Dahlman, 2010, Studentlitteratur AB. 128 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 35. Bergwallkommissionen ­förbiser de stora bristerna i domstolarnas bevisvärdering

  Christian Dahlman, 2015 jun 8, Dagens Nyheter.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 36. Adjudicative and epistemic recognition

  Christian Dahlman, 2004, I : Analisi e diritto. s. 229-242

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 37. On division and coordination in the legal system

  Christian Dahlman, 1995, Legal reasoning, interpretation of fundamental rights and principles. Troper, M. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 38. Fused modality or confused modality?

  Christian Dahlman, 2004, I : Ratio Juris. 17, 1, s. 80-86

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 39. Har straff ett moraliskt egenvärde?

  Christian Dahlman, 2011, Dagens juridik.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 40. Good coherence and bad coherence

  Christian Dahlman, 2000, I : Associations. s. 85-92

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 41. Fallacies in ad hominem arguments

  Christian Dahlman, David Reidhav & Lena Wahlberg, 2011, I : Cogency. 3, 2, s. 105-124

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 42. The trinity in Kelsen's basic norm unravelled

  Christian Dahlman, 2004, I : Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie. 90, 2, s. 147-162

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 43. Avtalslagen 2010 är inte en rättskälla

  Christian Dahlman, 2010, Dagens juridik.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 44. Miss rate neglect in legal evidence.

  Christian Dahlman, Frank Zenker & Sarwar, F., 2016, I : Law, Probability and Risk. 15, 4, s. 239-250

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 45. Anmälan av Erling Eide: Bevisvurdering – Usikkerhet og sannsynlighet.

  Christian Dahlman, 2017, I : Tidsskrift for strafferett. 17, 1, s. 75-78

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 46. Determining the Base Rate for Guilt

  Christian Dahlman, 2018 mar 1, I : Law, Probability and Risk. 17, 1, s. 15–28

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 47. Beviskraft: Metod för bevisvärdering i brottmål

  Christian Dahlman, 2018, 1 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik AB. 351 s. (Institutet för rättsvetenskaplig forskning)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 48. Varför är bevisning som uppfyller beviskravet i våldtäktsmål inte tillräcklig i mål om olaga hot?

  Christian Dahlman & Korths-Aspegren, A., 2018, I : Svensk Juristtidning. 2018, 4, s. 327-342

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 49. De-Biasing Legal Fact-Finders with Bayesian Thinking

  Christian Dahlman, 2019, I : Topics in Cognitive Science.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 50. Juridiska grundbegrepp: En vänbok till David Reidhav

  Christian Dahlman (red.) & Lena Wahlberg (red.), 2019, Lund: Studentlitteratur. 404 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 51. Inledning

  Christian Dahlman & Lena Wahlberg, 2019, Juridiska grundbegrepp: En vänbok till David Reidhav. Dahlman, C. & Wahlberg, L. (red.). Studentlitteratur, s. 13-18

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 52. Begreppet rättskälla

  Christian Dahlman, 2019, Juridiska grundbegrepp: En vänbok till David Reidhav. Dahlman, C. & Wahlberg, L. (red.). Studentlitteratur, s. 55-74 20 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 53. The opportunity prior: A simple and practical solution to the prior probability problem for legal cases

  Fenton, N., Lagnado, D., Christian Dahlman & Neil, M., 2017 jun 12, Proceedings of the 16th International Conference on Artificial Intelligence and Law, ICAIL 2017. Association for Computing Machinery (ACM), s. 69-78 10 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 54. The Opportunity Prior - A Proof-Based Prior for Criminal Cases

  Fenton, N., Lagnado, D., Christian Dahlman & Neil, M., 2019, I : Law, Probability and Risk. mgz007

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 55. The Effect of Ambiguous Question Wording on Jurors’ Presumption of Innocence

  Martire, K. A. & Christian Dahlman, 2019 sep 23, I : Psychology, Crime and Law.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 56. Att bedöma personer med kriminell belastning

  My Pettersson, Christian Dahlman & Sarwar, F., 2016, I : Svensk Juristtidning. 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 57. Några nyare teorier

  David Reidhav, Christian Dahlman, Nergelius, J. & Christoffer Wong, 2001, Rättsfilosofi : samhälle och moral genom tiderna. Nergelius, J. (red.). Studentlitteratur AB, Vol. 1. uppl.. s. 137-164

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 58. Nyare teorier

  David Reidhav, Christian Dahlman, Edvinsson, R., Nergelius, J. & Christoffer Wong, 2006, Rättsfilosofi : samhälle och moral genom tiderna. Nergelius, J. (red.). Studentlitteratur AB, Vol. 2. uppl.. s. 156-193

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 59. Debiasing and Rule of Law

  Frank Zenker & Christian Dahlman, 2016, Legal Argumentation and the Rule of Law . Feteris, E., Kloosterhuis, H., Plug, J. & Smith, C. (red.). The Hague: Eleven International Publishing, s. 217-229

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 60. Reliable Debiasing Techniques in Legal Contexts? Weak Signals from a darker Corner of the Social Science Universe

  Frank Zenker & Christian Dahlman, 2016, The psychology of argument: Cognitive approaches to argumentation and persuasion . Paglieri, F., Bonelli, L. & Felleti, S. (red.). College Publications, s. 173-196 (Studies in Logic and Argumentation; vol. 59).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 61. Giving Reasons Pro et Contra as a Debiasing Technique in Legal Decision Making

  Frank Zenker, Christian Dahlman & Sarwar, F., 2016, Argumentation and Reasoned Action : Vol. I : proceedings of the 1st European conference on argumentation, Lisbon 2015. Mohammed, D. & Lewinski, M. (red.). London: College Publications, s. 809-823 (Studies in Logic; vol. 62).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 62. Reasons Pro et Contra as a Debiasing Technique in Legal Contexts

  Frank Zenker, Christian Dahlman, Rasmus Bååth & Sarwar, F., 2018, I : Psychological Reports. 121, 3, s. 511-526

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 63. Generalization in Legal Argumentation

  Frank Zenker, Christian Dahlman, Sverker Sikström, Lena Wahlberg & Sarwar, F., 2019 nov 16, I : Journal of Forensic Psychology Research and Practice.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift