Christian Hulteberg

Universitetslektor, Docent

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kemiska processer

Nyckelord

  • Katalys, Kemisk teknologi

Forskning

Teknologie doktor Christian Hulteberg är docent och universitetslektor vid institutionen för kemiteknik vid Lunds tekniska högskola. Det övergripande syftet med hans forskning är att möjliggöra en omställning av kemiindustrin från fossil till förnybar råvara. Denna forskning bedrivs på flera olika detaljnivåer. Först och främst möjliggörs nya, smarta processvägar för förnybara råvaror genom teknisk utveckling. Detta med syfte att introducera produkterna i de befintliga materialströmmarna i den kemiska industrin. Den tekniska utvecklingen har tyngdpunkt kring heterogen katalys, men även andra icke-katalytiska processer och gasreningsmetoder har tagits fram.

För att undersöka hur väl de nya processerna faller ut genomförs en processdesign kring de nya teknikerna. Detta innebär att en produktionsanläggning designas på papper och material- och värmeflöden i anläggningen beräknas. Dessa flöden används därefter för att göra uppskattningar av apparatstorlekar, resulterande investeringskostnader och driftkostnaderna för att ge en bild av systemens ekonomiska prestanda. Här kommer Christians magisterexamen i företagsekonomi väl till pass. Utöver denna mellannivå där processen utvärderas, utförs också forskning kring ekonomiska styrmedel och hur deras utformning påverkar införandet av ny teknik, samt innovation i kemiindustrin.

Utöver sin forskning har Christian en bakgrund som serieentreprenör och har startat ett antal företag kring uppfinningar som han gjort ensam eller tillsammans med andra. Flera av bolagen har kommit långt och vissa har introducerat produkter på marknaden som säljs kommersiellt. Bolagen sysselsätter ett 30-tal personer.

Christian har dessutom förtroendeuppdrag som expert åt Europakommissionen, Norska forskningsrådet och internationella energimyndigheten. Han är ordförande för svenska katalyssällskapet och representant för Sverige i nordiska katalyssällskapet.

Senaste forskningsoutput

Ajao, O., Jeaidi, J., Benali, M., Omar Y. Abdelaziz & Christian P. Hulteberg, 2019 nov, I : Bioresource Technology. 291, 121799.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Meher G. Sanku, Hanna K. Karlsson, Christian Hulteberg, Wang, W., Stallmann, O. & Hans T. Karlsson, 2019 jul 10, I : Energies. 12, 14, 2645.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (93)