Christian Ingvar

Seniorprofessor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Klinisk medicin

Forskning

Translationell forskargrupp med kirurger, onkologer, patologer, hudläkare, epidemiologer och molekylärbiologer. Ett flertal avhandlingar med fokus på UV-ljusets betydelse. Solariernas skadliga roll fastslogs. Vi var även först att beskriva CDKN2A (unik svensk founder-mutation med 70 % melanomrisk). Denna ger dock ej en specifik fenotyp. Internationellt samarbete via GenoMEL sedan 15 år med EU-stöd. Ny molekylärbiologisk indelning av melanom har beskrivits där aktivering av pigmenterings- och proliferativa gener ger sämre prognos medan andra har aktivitet i immunmodulerande gener (bättre prognos). En prospektiv insamling (BioMEL) av epidemiologiska data, blod och tumörmaterial från alla melanom har startats. Biobanken ger möjlighet att studera utveckling från benigt nevus till invasivt melanom. Behandlingsprediktion av de nya revolutionerande behandlingarna av spritt melanom med BRAF-hämmare och immunmodulatorer sker. Diagnostik med dermatoskopi kopplas mot molekylärbiologiska fynd.

Senaste forskningsoutput

Utjés, D., Malmstedt, J., Teras, J., Drzewiecki, K., Gullestad, H. P., Christian Ingvar, Eriksson, H. & Gillgren, P., 2019 aug 10, I : The Lancet. 394, 10197, s. 471-477 7 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

GenoMEL Study Group, Taylor, N. J., Mitra, N., Qian, L., Avril, M-F., Bishop, D. T., Paillerets, B. B., Bruno, W., Calista, D., Cuellar, F., Cust, A. E., Demenais, F., Elder, D. E., Gerdes, A-M., Ghiorzo, P., Goldstein, A. M., Grazziotin, T. C., Gruis, N. A., Hansson, J., Harland, M. & 23 andraHayward, N. K., Hocevar, M., Höiom, V., Holland, E. A., Christian Ingvar, Landi, M. T., Landman, G., Larre-Borges, A., Mann, G. J., Nagore, E., Håkan Olsson, Palmer, J. M., Perić, B., Pjanova, D., Pritchard, A. L., Puig, S., Schmid, H., van der Stoep, N., Tucker, M. A., Wadt, K. A. W., Yang, X. R., Newton-Bishop, J. A. & Kanetsky, P. A., 2019 aug, I : Journal of the American Academy of Dermatology. 81, 2, s. 386-394

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Phung, B., Cieśla, M., Sanna, A., Guzzi, N., Beneventi, G., Cao Thi Ngoc, P., Lauss, M., Cabrita, R., Cordero, E., Bosch, A., Rosengren, F., Häkkinen, J., Griewank, K., Paschen, A., Harbst, K., Olsson, H., Ingvar, C., Carneiro, A., Tsao, H., Schadendorf, D. & 3 andraKristian Pietras, Cristian Bellodi & Göran Jönsson, 2019 jun 18, I : Cell Reports. 27, 12, s. 3573-3586.e7

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (172)