Christian Ingvar

Seniorprofessor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Klinisk medicin

Forskning

Translationell forskargrupp med kirurger, onkologer, patologer, hudläkare, epidemiologer och molekylärbiologer. Ett flertal avhandlingar med fokus på UV-ljusets betydelse. Solariernas skadliga roll fastslogs. Vi var även först att beskriva CDKN2A (unik svensk founder-mutation med 70 % melanomrisk). Denna ger dock ej en specifik fenotyp. Internationellt samarbete via GenoMEL sedan 15 år med EU-stöd. Ny molekylärbiologisk indelning av melanom har beskrivits där aktivering av pigmenterings- och proliferativa gener ger sämre prognos medan andra har aktivitet i immunmodulerande gener (bättre prognos). En prospektiv insamling (BioMEL) av epidemiologiska data, blod och tumörmaterial från alla melanom har startats. Biobanken ger möjlighet att studera utveckling från benigt nevus till invasivt melanom. Behandlingsprediktion av de nya revolutionerande behandlingarna av spritt melanom med BRAF-hämmare och immunmodulatorer sker. Diagnostik med dermatoskopi kopplas mot molekylärbiologiska fynd.

Senaste forskningsoutput

Linda Vidarsdottir, Alireza Azimi, Ishani Das, Ingibjorg Sigvaldadottir, Aldwin Suryo Rahmanto, Andreas Petri, Sakari Kauppinen, Christian Ingvar, Göran Jönsson, Håkan Olsson, Marianne Frostvik Stolt, Rainer Tuominen, Olle Sangfelt, Katja Pokrovskaja Tamm, Johan Hansson, Dan Grandér, Suzanne Egyházi Brage & Per Johnsson, 2021 dec 1, I: Scientific Reports. 11, 1, 11023.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

GenoMEL Study Group GenoMEL Study Group, 2021 dec, I: BMC Public Health. 21, 1, 692.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Judit Berta, Szilvia Török, Júlia Tárnoki-Zách, Orsolya Drozdovszky, József Tóvári, Sándor Paku, Ildikó Kovács, András Czirók, Bernard Masri, Zsolt Megyesfalvi, Henriett Oskolás, Johan Malm, Christian Ingvar, György Markó-Varga, Balázs Döme & Viktória László, 2021, I: Scientific Reports. 11, 1, 5798.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (193)